Zemědělci dostanou bruselské peníze jako první

19.10.2007

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal rozesílat rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatelům hospodařícím v méně příznivých oblastech (LFA). Žádosti o tuto podporu se začali přijímat v květnu tohoto roku a přišlo jich více než deset tisíc. V nejbližší době dostanou žadatelé vyplaceno až 2,8 miliardy korun. Tyto peníze se budou vyplácet v rámci Bruselech schváleného Programu rozvoje venkova 2007 až 2013.

„Resort zemědělství je prvním, kterému se podaří čerpat finanční prostředky ze zdrojů EU již v roce 2007,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Vydání rozhodnutí je předpokladem pro zahájení výplat prostředků. Výše vyrovnávacího příspěvku se přepočítává na hektar travního porostu dle daného typu LFA. Dotace se z dvaceti procent hradí z národních a z osmdesáti z evropských zdrojů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/