Závěrečné podnikatelské setkání letošního roku hostily České Budějovice

04.12.2008

Cyklus letošních podnikatelských setkání byl ukončen v centru Jihočeského kraje, v Českých Budějovicích. V příjemném prostředí hotelu Gomel se v podvečer první prosincové středy sešli zástupci malých a středních podnikatelů. Hostitelem a organizátorem celé akce byl týdeník Profit, role spoluorganizátora se opět zhostila Hospodářská komora České republiky spolu s dalšími významnými partnery.

Cyklus letošních podnikatelských setkání byl ukončen v centru Jihočeského kraje, v Českých Budějovicích. V příjemném prostředí hotelu Gomel se v podvečer první prosincové středy sešli zástupci malých a středních podnikatelů.

Hostitelem a organizátorem celé akce byl týdeník Profit, role spoluorganizátora se opět zhostila Hospodářská komora České republiky spolu s dalšími významnými partnery.

Podnikatelské setkání provázel moderátor Františkem Tlapák, který nejprve přivítal všechny účastníky, přednášející a partnery setkání. Na úvod zmínil účel, za kterým bylo setkání uspořádáno, a stručně představil průběh akce.

První část odborných přednášek odstartoval zástupce kanceláře Agentury CzechInvest Tomáš Severa, který nejprve řekl pár slov o společnosti a přítomné podnikatele seznámil s možnostmi získání dotace z Operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI), s aktuálními vyhlášenými výzvami a přehledem operačních programů pro programovací období 2007-2013.

Poté následovala přednáška zástupce Komerční banky a.s. Jana Hanuše, který osvětlil podnikatelům možnosti spolufinancování podnikatelských záměrů, a to jednak z fondů Evropské unie, tak i prostřednictvím komerčních úvěrů. Ve své prezentaci Hanuš dále přítomné informoval, jak mohou získávat informace o vhodných dotačních programech včetně kontaktů na prověřené poradenské firmy, které mohou zpracovat žádost o dotaci, a zároveň i pomoci získat financování potřebné k úspěšné realizaci akce. Jako předposlední se svou prezentací vystoupil zástupce akciové společnosti Telefónica O2 pan Petr Očko. Ten seznámil přítomné s možnostmi zvýšení konkurenceschopnosti podniků včetně jejich možnosti financování z fondů EU prostřednictvím ICT řešení. Na konec celého odborného bloku vystoupil zástupce společnosti Appraisal Services Karel Šimek a ve svém příspěvku přiblížil specifickou činnost společnosti, která spočívá ve zpracovávání znaleckých posudků ke stanovení oceňování či splnění podmínek v oblasti daní.

Po krátké přestávce vystoupil ředitel Krajské hospodářské komory Jihočeského kraje Jiří Stráský, který objasnil úlohu Hospodářské komory České republiky a zastavil se konkrétně u problému světové finanční krize, kde zmínil její vývoj a dopady. Jeho vystoupení bylo velice neformální a mělo spíš charakter debaty zaměřené na dotazy účastníků, z nichž nejvíce zajímalo, jak se stát členem hospodářské komory a jaké jsou výhody členství v této instutici.

Poslední příspěvek přednesl zástupce šéfredaktora týdeníku Profit Tomáš Stingl, který se zmínil o svém domovském periodiku a poukázal na možnost podílet se na tvorbě příspěvků do jeho obsahu. Společné setkání bylo ukončeno losováním tomboly o hodnotné ceny, které věnovali partneři akce. Na úplný závěr byl pro všechny účastníky setkání připraven bohatý raut spojený s ochutnávkou kvalitních vín z Templářských sklepů Čejkovice.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/