Zástupci společenstev se sešli k tématu Příprava autorizovaných zástupců

03.07.2008

Šest desítek představitelů společenstev Hospodářské komory České republiky a téměř desítka hostů z ústředních správních orgánů se na pozvání viceprezidenta Hospodářské komory RNDr. Zdeňka Somra 1. 7.2008 zúčastnilo již druhého setkání k tématu Příprava autorizovaných zástupců podle zákona č. 179/2006 Sb.

Zájem o setkání vychází z potřeb členů Hospodářské komory České republiky, kteří jsou tvůrci kvalifikačních a hodnotících standardů. Členové Hospodářské komory České republiky očekávají větší  pružnost vzájemné spolupráce podnikatelské sféry a veřejné správy při uvádění systému ověřování do života. Jednotlivá společenstva jsou připravena v této věci udělat ještě více než dosud a dotáhnout práce na dílčích kvalifikacích do úspěšného závěru. Pro společenstva, která se v tomto systému rozvoje vzdělávání dospělých angažují, jde o nehonorovanou aktivitu a sdílení znalostního know-how.Zákon č. 179/2006 Sb. umožňuje od loňského roku, aby občané získávali osvědčení o kvalifikaci na základě nabyté praxe nikoliv školního vzdělání. Podmínkou je úspěšné vykonání odborné zkoušky. Tento způsob získávání kvalifikací byl tvořen s ohledem na specifika dospělých, kteří mají jiné podmínky ke skloubení studia a rodiny apod. Zároveň má pomoci lidem připravit se na to, že během života budou měnit svou kvalifikaci.V červnu absolvovalo školení pro autorizované osoby, resp. zástupce podle zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání v České republice 56 členů či partnerů Hospodářské komory České republiky.

Fotogalerie

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/