Zaměstnavatelem roku je čalounická firma Aksamite

26.05.2008

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2008 se konalo 26. května v Praze. Za účasti ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové byli oceněni tři zaměstnavatelé: čalounická firma Aksamite spol. s.r.o. ze Středočeského kraje, zahradnická firma Gabriel s.r.o. z Ústeckého kraje a obchodní řetězec Tesco Stores a.s.

V České republice je evidováno zhruba 66 tisíc handicapovaných osob. Letos se uskutečnil již třetí ročník soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku, která má těmto lidem pomoci uplatnit se na trhu práce a začlenit se tak více do společnosti. Soutěž vyhlašuje občanské sdružení Rytmus ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Soutěž se koná pod záštitou prezidenta Hospodářské komory ČR Jaromíra Drábka. Podle ředitelky občanského sdružení Rytmus Pavly Baxové má soutěž ocenit ty zaměstnavatele, kteří se chovají společensky odpovědně, a také posílit dobrou praxi. „Metoda podporovaného zaměstnávání je účinná metoda, která vede k zaměstnávání znevýhodněných lidí přímo, individuálně. Přesto ji úřady práce málo využívají, to znamená, že je bohužel i málo finančně podporovaná,“ uvedla Baxová. Zaměstnavatelé mohli být do soutěže nominováni kýmkoli prostřednictvím elektrického nominačního listu. Ze 114 došlých nominací se soutěže zúčastnilo 94 firem z osmi krajů České republiky. V jednotlivých krajích byly sestaveny hodnotící komise, letos poprvé byli v komisích zastoupeni i ti, kterých se soutěž týká nejvíce, tedy handicapovaní. První tři soutěžící z jednotlivých krajských kol postoupili dále do celostátního hodnocení. Nejdůležitějšími kriterii hodnocení soutěže byly míra postižení, dlouhodobost a typ pracovněprávního vztahu, ale také úprava pracovních podmínek. „Chráněné dílny jsou budovány za obrovských nákladů a vytvářejí uzavřený svět. Tento projekt je velké poselství, které pomáhá vracet lidi s handicapem do běžného života, aby se stali plnohodnotnými občany,“ myslí si ministryně Stehlíková, a dodává: „Každý rok se v soutěži ukazuje, že jsme o kousek dál.“  

 

ředitelka o.s. Rytmus Pavla Baxová

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/