Základní informace o nové úpravě přestupků podnikajících fyzických osob

03.07.2017

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, který nahradil dosud účinný zákon o přestupcích. Tímto zákonem došlo ke komplexní změně odpovědnosti podnikajících fyzických osob, tzv. OSVČ, za přestupky. Nově jsou podmínky odpovědnosti za přestupky OSVČ shodné s podmínkami pro právnické osoby. Co si lze pod touto změnou představit?

Související soubory

Publikace