Zahraniční obchod stále s vysokým přebytkem

07.08.2007

Zahraniční obchod dosáhl letos v prvním pololetí nejvyšší hodnoty za existence České republiky. Meziročně vzrostl o 15,4 % a poprvé v historii Česka byla bilance kladná ve všech měsících od ledna do června. V červnu skončila obchodní bilance přebytkem 9,3 miliardy korun, což představuje meziroční zlepšení o 1,9 miliardy korun. Uvedl to Český statistický úřad. „Posilování kladné bilance zahraničního obchodu v porovnání s loňským rokem jen potvrzuje zdravý růst české ekonomiky. Dobrou zprávou také je, že výrazně roste vývoz výrobků s vysokou přidanou hodnotou, jako je výpočetní technika, silniční vozidla a průmyslové stroje,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Zahraniční obchod dosáhl letos v prvním pololetí nejvyšší hodnoty za existence České republiky. Meziročně vzrostl o 15,4 % a poprvé v historii Česka byla bilance kladná ve všech měsících od ledna do června. V červnu skončila obchodní bilance přebytkem 9,3 miliardy korun, což představuje meziroční zlepšení o 1,9 miliardy korun. Uvedl to Český statistický úřad. „Posilování kladné bilance zahraničního obchodu v porovnání s loňským rokem jen potvrzuje zdravý růst české ekonomiky. Dobrou zprávou také je, že výrazně roste vývoz výrobků s vysokou přidanou hodnotou, jako je výpočetní technika, silniční vozidla a průmyslové stroje,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Rostoucí dovozy podle něho svědčí o stále se zvyšující otevřenosti české ekonomiky, a to i tři roky po vstupu do Evropské unie. „Jde o kladný efekt, který může přispět k dalšímu rozvoji českých firem,“ podotkl Drábek. Zahraničnímu obchodu u nás nahrává i trvalé oslabování dolaru, které zlevňuje dovozy surovin k výrobám.

Za meziročním růstem přebytku zahraničního obchodu stojí i podle statistiků skutečně hlavně vyšší vývoz silničních vozidel, výpočetní techniky a průmyslových strojů, svým dílem přispěl i pokles dovozu minerálních paliv.

Vývoz rostl v prvním pololetí letošního roku oproti dovozu o 1,5 procentního bodu rychleji. Meziročně se zvýšil o 16,1 % a dosáhl 1 207,6 miliardy korun. Dovoz stoupl meziročně o 14, 6 % a činil 1 153,9 miliardy korun. Saldo skončilo přebytkem 53,8 miliardy korun, což je meziročně o 20,2 miliardy korun více. „V jedné větě lze říci, že za takto vysokými vývozy stojí především přímé zahraniční investice z předešlých let ve zpracovatelském průmyslu. Dvoucifernému tempu růstu exportů tak také odpovídá dvouciferný růst průmyslu,“ řekl Vladimír Pikora z Next Finance. Upozornil na dominantní postavení automobilek v tuzemské ekonomice s tím, že tam je třeba hledat „kapitány průmyslu“. Silniční vozidla představovala v prvním pololetí letošního roku 17,3 procenta všech vývozů a export dílů a příslušenství k vozidlům dalších 7,2 procenta.

„Samotné přímé zahraniční investice by ale nestačily. To je jen strana nabídky. Důležitá je i strana poptávky. Rostoucí průmyslová výroba a exporty jsou jen odrazem rychle rostoucí světové ekonomiky a zejména nám nejbližších ekonomik Německa a Slovenska, kam v prvním pololetí směřovalo 40 procent všech našich exportů,“ dodal Pikora. Prezident hospodářské komory podotkl, že příznivé období pro náš zahraniční obchod nebude trvat věčně a mělo by se využít k rozvíjení dalších odvětví a k výraznějšímu zaměření na mimoevropské trhy.

„Zahraniční obchod ČR je tažen výměnou v rámci jednotného trhu. Na trzích třetích zemí ale máme stále pasivní bilanci. Zaměřit bychom se měli kromě Číny a Ruska také na arabské země, Koreu a Japonsko,“ řekl Drábek. Přebytek zahraničního obchodu se státy EU podle statistických údajů dlouhodobě kompenzuje deficity obchodní bilance s nečlenskými státy, hlavně s Čínou a Ruskem. Pozitivní dopad na výsledky tuzemského zahraničního obchodu mělo snížení záporného salda obchodu se surovými materiály a palivy. Kladné saldo pak podpořilo navýšení přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky a s průmyslovým spotřebním zbožím.

„V porovnání s vývojem zahraničního obchodu ve státech EU 27 jako celku i s novými členskými státy unie byla dynamika zahraničního obchodu České republiky v prvních čtyřech měsících roku 2007 příznivější,“ konstatovali statistici. Údaje Eurostatu z července, které uvádějí data za členské státy EU 27 za leden až duben, ukazují, že průměrný vývoz unijních zemí vzrostl v tomto období o 6,9 % (v zemích „staré patnáctky“ o 5,8 %) a dovoz o 5,6 % (respektive o 4 %). Export dvanácti nových členských států byl v průměru meziročně vyšší o 18,7 %, import těchto zemí vzrostl o 20,5 %. V lednu až dubnu letošního roku se podíl dvanácti nových členských států na celkovém vývozu EU 27 zvýšil na 9,8 procenta z 8,9 procenta ve stejném období loňského roku. Na celkovém dovozu se jejich podíl zvedl ve stejném období na 11 procent z 9,7 procenta.

Obchodní bilance EU 27 skončila za první čtyři měsíce letošního roku schodkem 27,3 miliardy eur (u EU 15 byla pasivní 9,2 miliardy eur, u dvanácti nových členů skončila deficitem 18,1 miliardy eur). Česká republika jako jediná z nových členských států unie vykázala v uvedeném období přebytek obchodní bilance.

/jak-na-