Zahájení protisubvenčního šetření na dovozy nových bateriových elektrických vozidel (KN 8703 80 10) z Číny

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje, že dne 4. 10. bylo zahájeno protisubvenční šetření na dovozy nových bateriových elektrických vozidel (KN 8703 80 10) z Číny. Níže v odkazech naleznete Oznámení o zahájení šetření, které uvádí veškeré informace týkající se zahájení, včetně definice výrobku, procesních informací, lhůt a základní argumentace, která k zahájení vedla a nastínění prvního výčtu napadnutelných subvencí.

Pro přehlednost níže MPO uvádí některé lhůty z oznámení:

  • Za účelem výběru vzorku výrobců v EU pro určení újmy se žádají se všichni výrobci v Unii nebo zástupci jednající jejich jménem, aby Komisi do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení poskytli informace o své společnosti (svých společnostech).
  • Za účelem výběru vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení, všichni dovozci, kteří nejsou ve spojení, nebo zástupci jednající jejich jménem, se žádají, aby Komisi do sedmi dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení poskytli informace o své společnosti (svých společnostech) požadované v příloze tohoto oznámení.
  • Všechny zúčastněné strany, jež chtějí Komisi předložit informace týkající se definice výrobku, tak musí učinit do deseti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
  • Všechny zúčastněné strany, jež se chtějí vyjádřit k dokumentaci (včetně záležitostí týkajících se újmy a příčinné souvislosti) nebo k jakýmkoli aspektům týkajícím se zahájení šetření, tak musí učinit do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
  • Žádosti o slyšení ohledně zahájení šetření musí být podány do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
  • Zájem Unie – Výrobci v Unii, dovozci, dodavatelé a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení, odborové svazy a reprezentativní organizace spotřebitelů se vyzývají, aby Komisi poskytli informace týkající se zájmu Unie. Informace týkající se posouzení zájmu Unie musí být předloženy do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, není-li stanoveno jinak.

Způsob předávání informací Komisi a další procesní lhůty jsou uvedeny v Oznámení.

Plné znění oznámení je k dispozici na tomto odkaze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300160

v angličtině: https://eur-lex.europa.eu/TodayOJ/fallbackOJ/ESEAL-C_202300160-sig-20231004023645432_immc/C_202300160EN.pdf

Emailové kontakty pro případ dotazů –  havlikova@mpo.cz a polnicka@mpo.cz.