Zahájení příjmu žádostí do programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

05.04.2016

Dne 31. 3. 2016 byl zahájen příjem žádostí do programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II), který umožňuje zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční prostředky na odborné vzdělávání svých stávajících a nově přijímaných zaměstnanců. Žádosti mohou podávat zaměstnavatelé (podnikatelské subjekty), OSVČ (i bez zaměstnanců) a nestátní neziskové organizace. Způsobilými výdaji jsou mzdové náklady za dobu účasti zaměstnance na vzdělávací aktivitě (max. 29 700 Kč/měsíc/1 zaměstnanec) a úhrada nákladů na vzdělávací aktivitu. Oproti předchozímu programu došlo k zjednodušení pravidel a žádosti mohou podat žadatelé bez ohledu na předmět podnikání (CZ-NACE) a bez nutnosti dokládat výsledky hospodaření. Podporovaným územím je celá Česká republika mimo hlavního města Prahy. Novinkou je spolufinancování ze strany žadatelů a to ve výši 15 % z nákladů na vzdělávací aktivitu. Pokud uvažujete o realizaci aktivit naplňujících podmínky dotačního programu POVEZ II, tak prosím kontaktujte pracovníky Asistenčního centra, a.s. Rádi Vám poskytneme bližší informace a zcela bezplatně Váš záměr posoudíme a v případě zájmu poskytneme i potřebnou profesionální součinnost při přípravě žádosti.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem