Začala největší domácí kampaň na propagaci biopotravin

04.04.2008

Dosud největší státní kampaň na propagaci biopotravin odstartovala v březnu. V následujících třech letech se do propagace biopotravin a zvýšení informovanosti spotřebitelů o ekologickém zemědělství investuje 28 milionů korun. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi.

 

Dosud největší státní kampaň na propagaci biopotravin odstartovala v březnu. V následujících třech letech se do propagace biopotravin a zvýšení informovanosti spotřebitelů o ekologickém zemědělství investuje 28 milionů korun. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi.„Trh s biopotravinami má v České republice velký potenciál. V současné době asi jen pět procent spotřebitelů kupuje biopotraviny pravidelně, dalších 25 procent občas. Spotřeba biopotravin na jednoho obyvatele byla v loňském roce asi 126 korun. Odhadujeme, že po skočení kampaně se tato čísla znásobí, již v současné době je podnikání v oblasti biopotravin jednou z nejperspektivnějších podnikatelských příležitostí,“uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Kampaň financuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a Evropská unie. Brusel přispěje 430 tisíci eur, stejnou částku dá SZIF.Perspektivu podnikání v oblasti ekologického zemědělství a biopotravin dokládají také aktuální statické údaje. Počet ekologicky hospodařících zemědělců se jen za první tři měsíce roku 2008 zvýšil téměř o 250 farem na celkový počet 1 564 farem, počet výrobců biopotravin o téměř 50 podniků na celkových téměř 300 výrobců. Výměra zemědělské půdy se za stejné období zvýšila o téměř 10 tisíc hektarů a dosáhla více než 320 tisíc hektarů, což představuje 7,6 procenta z celkové výměry zemědělské půdy. „Je to výměra srovnatelná s jinými evropskými státy. Například v Rakousku, Švýcarsku nebo Itálii připadá na ekologicky hospodařící farmy devět až třináct procent celkové výměry zemědělské půdy,“ řekl Gandalovič.Zvýšil se také počet ekologických sadařů a vinařů, výměra ekologických sadů je v současné době 1 737 hektarů, výměra biovinic 353 hektarů.Růst počtu ekologických zemědělců i výrobců biopotravin lze přičíst i státní podpoře. Pokud jde o ekofarmy, není na tom Česko špatně. Horší je to se zpracováním jejich produkce. „Nemá smysl na jedné straně dotovat ekozemědělce a přitom nevytvářet podmínky, aby se biopotraviny zpracovávali i nás. Vypěstujeme třeba mladé býčky, ty vyvezeme třeba do Německa, kde je zpracují a výsledné biopotraviny následně prodají zpět na náš trh,“ konstatoval Gandalovič.Dotkl se také otázky ceny bioproduktů. Ty jsou stále cenově poměrně vysoko. I když stoupá počet těch, kdo si za kvalitnější potraviny rádi připlatí, nabízí se otázka, zda produkce, kterou dotuje stát, má být nakonec na pultech tak drahá. „Možná, že ne. Třeba konkurence přinese do tohoto segmentu snížení cen stejně, jako to udělala všude jinde. To je také jeden z důvodů, proč vedeme kampaň,“ uzavřel Gandalovič.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/