Z jednání Hospodářské komory s ministrem zdravotnictví: Lockdown ani povinné testování ve firmách nechystáme, ujistil ministr

Pokud by se na podzim výrazně zhoršila pandemie vlivem rychle se šířící mutace koronovairu označované jako delta, vláda místo lockdownů zavede v podnicích jen režimová opatření. Během jednání Hospodářské komory o tom, jak se firmy mají připravit na podzim, to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Nemůžeme říct, že situace je teď u nás je dnes nějak vážná. Musíme se ale dívat dopředu, co se děje v jiných zemích, že má nemoc potenciál zahltit Evropu v řádu týdnů. Vidíme nárůsty počtu případů v Německu nebo Rakousku, je tedy zřejmé, že situace se zhoršuje. Doufám, že nám vakcinační bariéra zabrání, aby nemocnice byly zahlcené. Nemoc má stále vysokou průraznost, je vysoce infekční, je proto otázkou času, kdy se to projeví tady, tedy kdy další vlna převalí k nám ze západu,“ uvedl ministr zdravotnictví. Ministerstvo má teď tedy obavy z rychlého šíření viru, kdy z jednotek případů během krátké doby bude masivní, nekontrolované šíření. Přispět k šíření epidemie přitom může změna počasí i návrat lidí ze zahraničí.

Možnosti, jak zabránit byť i částečnému omezení podnikatelských aktivit při předpokládaném vývoji pandemické situace na podzim, během jednání prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch konzultovali také s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislavem Duškem a ředitelem odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Janem Marounkem.

Ti se shodli, že není možné opakovat uzávěry ekonomiky, ale za smysluplné považují udržení režimových opatření, jako jsou roušky, omezení počtu osoba dezinfekce tam, kde to bude dávat v boji proti šíření epidemie logiku.

Z jednání také vyplynulo, že vláda neplánuje znovu zavádět povinnost firem plošně testovat zaměstnance. Hospodářská komora apelovala, aby vláda povinnost zaměstnanců prokázat se v zaměstnání testem měla zavádět jen v těch lokalitách, ve kterých bude docházet ke zhoršení pandemické situace.

„Zaměstnavatelé jsou připraveni výsledky testů kontrolovat, odmítají ale povinnost testování zaměstnanců organizovat. Dle individuálních možností a konkrétních podmínek jsou podniky připravené zaměstnancům v zajištění testů pomáhat, například poskytovat vlastní testovací kapacity. Taková pomoc ale musí být dobrovolná, nikoliv nařizována vládou jako povinnost,“ vysvětloval Dlouhý s tím, že pokud by vláda k povinnosti testovat přikročila, je nezbytné, aby resort koordinoval veškeré aktivity tak, aby zaměstnavatelé měli jasné, efektivní a legální nástroje, jak nařídit zaměstnanci testování a zároveň zajistit, že taková povinnost bude zaměstnancem naplněna. To se týká zejména případů, kdy vláda nařizuje testování ve firmách, ale neřeší vlastní praktické řešení.

Během jednání proto zdůraznil pomoc, kterou během pandemie podniky zabezpečují k zvládnutí pandemie. Také průběžné výsledky z dosud neuzavřeného šetření mezi podniky Komorový barometr potvrzují, že přibližně 55 % podniků očkování svým zaměstnancům doporučuje, každý desátý zaměstnavatel jej podporuje i mimořádným bonusem, benefitem či finančním příspěvkem. Hospodářská komora nicméně bude i nadále doporučovat svým členům, aby motivaci zaměstnanců k očkování zvýšili nástroji, které jim to umožňují.

Hospodářská komora označila za zásadní návrat k právnímu státu, kde se budou respektovat rozsudky soudů a ministerstvo zdravotnictví bude nařízení vydávat v souladu se zákony a s nálezy soudů. Ministr zdravotnictví proto také přislíbil intenzivní komunikaci ministerstva s Komoru při přípravě mimořádných opatření, pokud je úřad bude muset znovu vydávat.

 

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/