XX. Sněm Hospodářské komory České republiky v Kongresovém centru Praha

26.05.2008

Hospodářskou komoru České republiky nyní charakterizují čísla kulatá a půlkulatá. Patnáct let už funguje v tuzemsku tato ze zákona ustavená podnikatelská samospráva. 29. května se koná výroční XX. Sněm Hospodářské komory ČR, a to v místě, kde se například setkali i nejvýznamnější světoví finančníci – v Kongresovém centru Praha. Podle dosavadního prezidenta Hospodářské komory ČR Jaromíra Drábka tkví síla a neopakovatelnost této instituce v její rozvětvenosti a schopnosti fungovat na všech úrovních. „Komora musí být silná všude. Regionální problémy nelze řešit z úrovně republikové, stejně jako z této pozice nelze řešit otázky vysoce odborné. Proto obě své části komora potřebuje, stejně jako ony potřebují jí. Symbióza by měla být posílena jednotným vystupováním navenek, deklarovanou jednotou, která posílí vizi silné samosprávy s jasnými cíli i nástroji, jak jich dosáhnout,“ uvedl Drábek.

Hospodářskou komoru České republiky nyní charakterizují čísla kulatá a půlkulatá. Patnáct let už funguje v tuzemsku tato ze zákona ustavená podnikatelská samospráva. 29. května se koná výroční XX. Sněm Hospodářské komory ČR, a to v místě, kde se například setkali i nejvýznamnější světoví finančníci – v Kongresovém centru Praha. Podle dosavadního prezidenta Hospodářské komory ČR Jaromíra Drábka tkví síla a neopakovatelnost této instituce v její rozvětvenosti a schopnosti fungovat na všech úrovních. „Komora musí být silná všude. Regionální problémy nelze řešit z úrovně republikové, stejně jako z této pozice nelze řešit otázky vysoce odborné. Proto obě své části komora potřebuje, stejně jako ony potřebují jí. Symbióza by měla být posílena jednotným vystupováním navenek, deklarovanou jednotou, která posílí vizi silné samosprávy s jasnými cíli i nástroji, jak jich dosáhnout,“ uvedl Drábek.

Sněm hospodářské komory se koná každoročně, na tom letošním však tři stovky delegátů budou navíc volit nové vedení Hospodářské komory ČR: prezidenta, pět viceprezidentů, představenstvo, dozorčí radu a smírčí komisi. Dosud jediným kandidátem na prezidenta Hospodářské komory ČR je Petr Kužel, předseda představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy a současně jeden z viceprezidentů HK ČR. Přihlásit se ke kandidatuře na tento post ale mají delegáti sněmu možnost ještě i v den jeho konání.

Jaromír Drábek se rozhodl již nekandidovat. V čele komory stál dvě funkční období. „Celých šest let jsem se usilovně snažil o vybudování silné a transparentní podnikatelské samosprávy. Věřím, že jsme se k tomuto cíli přiblížili na dosah. Za významné považuji, že se nám podařilo dosáhnout aktivního přístupu k přípravě podnikatelské legislativy. Od roku 2004, kdy se hospodářská komora stala povinným připomínkovým místem, se nám daří nejen upozorňovat na nedostatky v prováděných zákonných úpravách, ale i předkládat vlastní protinávrhy. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří bezpochyby úprava zjednodušující živnostenský zákon, zrychlení práce obchodního rejstříku, redukce požadovaných statistických údajů a návrh na rušení investičních pobídek, který začíná krok po kroku ministerstvo průmyslu a obchodu naplňovat,“ uvedl ke svému působení v hospodářské komoře Drábek.

Hospodářská komora je podle jeho slov úspěšná i v dalších svých funkcích zaměřených na podporu podnikání. Hustá síť komor a živnostenských společenstev umožňuje nabízet poradenství prostřednictvím projektu Informační místa pro podnikatele, který poskytuje odpovědi na podnikatelské dotazy formou veřejné služby, tedy zdarma, již pět let. Realizací vládního projektu CzechPoint se rozšířilo portfolio poskytovaných služeb a informací na těchto místech, vznikla síť poskytující ověřené výpisy z centrálních veřejných evidencí a registrů. „Zapomenout nelze na regionální exportní místa, která provozujeme ve spolupráci s agenturou CzechTrade, a nově také na kontaktní místa, kde lze zahájit mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. To vše je dnes možné vyřídit na úrovni Hospodářské komory ČR, čemuž jsme byli ještě před šesti lety na hony vzdáleni. Vzhledem k tomu, že komora na těchto příkladech dokázala, že je rovnocenným partnerem státní správě a je schopna plnohodnotně některé kompetence převzít, jsem si jist, že se spektrum poskytovaných služeb bude rozšiřovat a stane se skutečnou branou občana ke státní správě, kde získá nejen podnikatel veškeré potřebné informace a bude moci vyřídit jakákoli podání vůči státu,“ konstatoval Drábek.

 

Hospodářská komora ČR, která letos slaví patnáct let svého vzniku, sdružuje 14 tisíc podnikatelů zaměstnávajících přibližně dvě třetiny práceschopného obyvatelstva České republiky. Hospodářská komora ČR má v regionech zastoupení 14 krajskými hospodářskými komorami (KHK) a okresními hospodářskými komorami, které naleznete v sedmi desítkách měst a obcí České republiky. Oborovou část Hospodářské komory ČR tvoří osmdesát živnostenských společenstev. Většina členů HK ČR se ke komoře hlásí prostřednictvím regionální složky, živnostenská společenstva registrují zhruba třetinu (36 procent) členů.

Hlavním posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů komory. Hospodářská komora České republiky je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Podnikatelskou veřejnost zastupuje na základě zákona č. 301/1992 Sb. Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

Sněm Hospodářské komory ČR tvoří všeobecná sněmovna složená ze zástupců okresních komor a sněmovna společenstev složená ze zástupců živnostenských společenstev. Řádný sněm se koná jednou ročně, ve výjimečných případech může být svolán sněm mimořádný.

Hospodářská komora má vlastní zastoupení v centru Evropské unie, Česká podnikatelská reprezentace CEBRE sídlí v Bruselu, kde zajišťuje servis pro české firmy směřující své aktivity do různých regionů jednotného evropského trhu. Hospodářská komora je od roku 2004 členem Evropského hospodářského a sociálního výboru a dlouhodobě také Eurochambres, právě tato Asociace evropských obchodních a průmyslových komor sdružující komory všech zemí Evropy, bude pořádat svůj výroční Kongres v době českého předsednictví EU V Praze. Organizátorem je Hospodářská komora ČR.

Aktivity vůči zahraničí ale zdaleka nekončí na hranici jednotného trhu. Hospodářská komora pořádá vlastní podnikatelské mise i mise doprovázející na cestách po celém světě nejvyšší státní představitele. Zároveň je častým cílem zahraničních podnikatelských reprezentací hledající možnosti spolupráce s českými firmami. Podnikatelská setkání tohoto druhu jsou jedním z významných produktů, které členům hospodářské komory usnadňují vstup na zahraniční trhy. Proto v každém krajském městě pracují regionální exportní manažeři, jejichž úkolem je také poskytovat servis firmám se zájmem o export.

Zhruba deset tisíc odběratelů z řad podnikatelské veřejnosti dostává jednou týdně elektronický zpravodaj, denně jsou aktualizovány webové stránky www.komora.cz. Nákladem 22 tisíc výtisků vydává hospodářská komora také vlastní měsíčník Komora.cz. Ten dostávají členové komory zdarma a putuje i úřady státní správy a místní samosprávy a na další instituce.

 

Související soubory

/jak-na-