WTO Public Forum

11/05/2018

Stálá mise České republiky Ženeva (SM Ženeva) upozorňuje na termín a tematické zaměření dalšího ročníku Veřejného fóra WTO. Ročník 2018 proběhne v sídle organizace v Ženevě od 2. do 4. října pod hlavičkou „Trade 2030“. Jak název napovídá, fórum se bude zabývat příspěvkem obchodu k tvorbě pracovních míst, růstu a udržitelnému rozvoji v kontextu Agendy 2030. A stejně jako v předchozích dvou letech je záměrem prozkoumat mj. implikace technologického rozvoje a inovací pro obchod a obchodní politiku, a způsoby, jak obchod učinit inkluzivnějším. Dílčími tématy fóra jsou udržitelný obchod, obchod generovaný technologiemi a inkluzivnější obchodní systém. Náměty na uspořádání workshopů a panelů je možné podávat do 4. 6. 2018. Registrace účastníků se spustí 1. 5. 2018.

Fórum je největší veřejnou akcí WTO a jeho cílem je podnítit diskusi a výměnu názorů mezi širokým spektrem stran k aktuálním tématům a výzvám světového obchodu. Otázkám inkluze, přínosů obchodu a jejich rozdělení, implikacím změněného politicko-ekonomického kontextu a technologického rozvoje se věnovaly již poslední dva ročníky. Účastnilo se jich na 1.500 zástupců veřejného a soukromého sektoru, akademie a nevládních organizací z více než 140 zemí. Vysoký zájem ale bohužel i vloni vyústil v přeplněný program fóra, přestože selekcí prošly jen 2/3 podaných námětů na workshop či panel (celkem 102 z více než 150). Pro letošek se očekává podobná situace. Důležitým kritériem výběru bude diverzita, o kterou budou organizátoři usilovat. Nejen napříč celým programem, ale i v rámci jednotlivých seminářů (míněno složení panelu). Nutnou podmínkou je samozřejmě dodržení tematického zaměření Fóra. Registrace přihlášek k uspořádání workshopů nebo panelů jsou otevřené do 4. 6. 2018. Více informací na www.wto.org/pf18 nebo prostřednictvím SM Ženeva.

Vypracoval/a: Ing. Lenka Šustrová

/jak-na-