Vzpomínka na Danuši Machátovou

Koncem loňského roku zemřela dlouholetá prezidentka sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea a předsedkyně Sektorové rady uměleckých řemesel při Hospodářské komoře Danuše Machátová.

Dlouhá léta se aktivně podílela na rozvoji Národní soustavy kvalifikací v oboru uměleckých řemesel spolu s Národním ústavem pro vzdělávání. S Hospodářskou komorou pak uzavřela za Rudolfineu Prováděcí smlouvu o Ověřování odborné způsobilosti a získání Autorizace pro sdružení Rudolfinea k výkonu autorizovaných osob z řad jejích členů podle zákona č. 179/2006 sb. V roce 2019 spolu s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým mj. předala třiceti členům sdružení Rudolfinea Osvědčení o kvalitě pro provádění prací v uměleckořemeslných oborech .

Danuše Machátová absolvovala gymnázium a Školský ústav umělecké výroby v oboru Textilní techniky. Téměř celý profesní život pracovala v Ústřední radě odborů v sekci uměleckých řemesel a byla předsedkyní OS Zaměstnanců kultury a zaměstnána v Českém svazu tanečního sportu ČR.

Svou pracovitostí a hlubokou znalostí problematiky uměleckých a lidových řemesel, postavila na nohy existenci těchto řemesel jak v ČR, tak prostřednictvím společnosti Trexima také v EU.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/