Výzvy pro čtyři programy z OPPI

29.08.2007

Do čtyř programů podpory z Operačního programu Podnikání a inovace (Inovace – Inovační projekty, Potenciál, ICT v podnicích a Marketing) mohou podnikatelé podávat své žádosti. Program Inovace – Inovační projekty je určený malým a středním firmám, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti nebo prostřednictvím transferu technologie uvádějí inovované výrobky do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Příjem registračních žádostí u tohoto programu končí 30. 9. 2007.

Do čtyř programů podpory z Operačního programu Podnikání a inovace (Inovace – Inovační projekty, Potenciál, ICT v podnicích a Marketing) mohou podnikatelé podávat své žádosti. Program Inovace – Inovační projekty je určený malým a středním firmám, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti nebo prostřednictvím transferu technologie uvádějí inovované výrobky do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Příjem registračních žádostí u tohoto programu končí 30. 9. 2007.

Program Potenciál pomáhá malým a středním firmám zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Příjem registračních žádostí končí 30. 11. 2007.

Program ICT v podnicích umožňuje získat finance na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Příjem registračních žádostí do tohoto programu končí 30. 9. 2007.

Program Marketing je zaměřený na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory individuálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Dotaci lze využít například na vytvoření propagačních materiálů a internetových stránek v cizím jazyce, pronájem výstavních stánků a ploch. Příjem registračních žádostí končí 31. 12. 2007.

Podrobnosti o programech a žádostech k nim najdou podnikatelé na webových stránkách agentury CzechInvest (www.czechinvest.org). Žádosti o dotace lze podávat přes internetovou aplikaci eAccount. V této sekci je také nový Návod na delegování plných mocí pro žadatele, kteří se rozhodnou část nebo i všechny aktivity spojené s podáváním projektů a čerpáním dotací delegovat například na poradenskou firmu nebo určitého zaměstnance firmy. K dispozici jsou i příslušné formuláře plných mocí.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/