VÝZVA ZAMĚŘENÁ NA ZPRACOVÁNÍ REGULAČNÍCH PLÁNŮ – IROP

21.09.2015

Ke dni 16. 9.2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 3 je zaměřená zpracování regulačních plánů. Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 16. 9. 2015.

Příjem žádostí bude zahájen 1. 10. 2015. Výzva bude ukončena 31. 3. 2017

Oprávnění žadatelé jsou obce s rozšířenou působností. Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 2000 000Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Spolufinancování ze strany žadatelů je 10 %.
Cílem je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu.
Celková alokace výzvy je 235 200 000 Kč.

Více info zde: https://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c-3-Regulacni-plany-,-Specificky-cil-3-3

Publikace