Výzva – Elektronizace veřejné správy – IROP

05.04.2016

Ke dni 31. 3. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 26 – eGovernment I. – zaměřené na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality.
Žádosti je možné podávat do 29. 12. 2017. Alokace pro tuto výzvu je cca 2,3 mld. Kč.

Oprávnění žadatelé:
• Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky.
• Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:

• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 0 %
• kraje, obce – 10 %
• organizace zřizované kraji a obcemi – 10 %
• organizace zakládané kraji a obcemi – 15 %
• státní podniky – 19,137 %

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 1 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých 450 000 000Kč.
Jedná se o průběžnou výzvu.

Podporované aktivity jsou:
Podporované aktivity musí vycházet z jednoho z následujících projektových okruhů implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy:
• eCulture
• eEducation
• eHealth
• eJustice
• sociální služby, pojištění, dávky
• výběr daní a pojištění
• Elektronická identita
• Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS)

Podporované aktivity, navazující na PO 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 a 3.9, musí vycházet z platné zastřešující resortní strategie nebo z platné zastřešující strategie kraje nebo obce.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem