Využívají firmy v hlavním městě stravenkový paušál?

Od letošního roku mohou zaměstnavatelé poskytovat tzv. stravenkový paušál, který umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům daňově zvýhodněný příspěvek na stravování v peněžní formě. Zavedení tohoto nového benefitu otevřelo diskuzi nad tématem podpory stravování zaměstnanců a její budoucnosti.

Podle posledního Komorového barometru v lednu 2021 pětina (21 %) respondentů – zaměstnavatelů uvedla, že letos nově zavedla nebo zavede stravenkový paušál. Primárně se jedná o ty firmy, které byly nespokojeny se systémem podpory stravování, a tak neposkytovaly stravenky ani zaměstnanecké stravování. Část zaměstnavatelů využila stravenkový paušál jako doplněk současných benefitů.

Pro ilustraci lze uvést příklad. Firma má pro několik stovek zaměstnanců zaměstnaneckou kantýnu, ale na detašovém pracovišti v jiném městě nedostávali jejich 3 zaměstnanci nic – zavádění stravenek a všechna administrativa kolem se zkrátka firmě nevyplatily. Nově tak dostanou tito 3 zaměstnanci stravenkový paušál a budou tak i oni pokryti tímto benefitem.

S odstupem 4 měsíců jsme i nadále monitorovali situaci. Zeptali jsme se našich členů, kteří mají zaměstnance, zda vůbec, příp. jakým způsobem v současnosti podporují jejich stravování. Jen pětina (19 %) pražských firem stravování svých pracovníků nijak nepodporuje. V naprosté většině případů se jedná o ty nejmenší firmy s maximálně 5 zaměstnanci.

Téměř polovina (48 %) respondentů z Prahy uvedla, že využívá stravenkový paušál. Výrazně častější je tento benefit u mikro a malých firem a u firem podnikajících ve službách orientovaných na jiné firmy. Celkem 31 % účastníků ankety se sídlem v hl. m. Praze, především pak velkých podniků, poskytuje svým zaměstnancům stravenky. Závodní stravování, které je benefitem u 15 % pražských respondentů, je zastoupenou zejména ve výrobě v průmyslových podnicích.

Firmy ale podporují stravování zaměstnanců i jinými způsoby, a to přes to, že se s nimi nepojí žádné daňové úlevy. Jedná se např. o občerstvení na pracovišti (ovoce, nápoje, svačiny zdarma či za zvýhodněné ceny) nebo zajištění dovozu obědů.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/