Výrazné snížení limitu pro převoz peněz v hotovosti

18.06.2007

Evropská unie v boji proti praní špinavých peněz a podpoře terorismu vydala nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1889/2005 o kontrolách hotovosti při vstupu nebo výstupu z území EU, které nabylo účinnosti 15. června 2007. Od tohoto data každá osoba vstupující či opouštějící území Evropské unie je povinna deklarovat hotovost od částky 10 000 EUR.

Každá osoba vstupující nebo opouštějící území EU musí podat od 15. června 2007 celní prohlášení na hotovost v částce 10 000 EUR a více. Stejně tak učiní v případě, že má v rovnocenné částce hotovost jiné zahraniční měny nebo snadno směnitelné hodnoty (např. cestovní šeky nebo peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry na doručitele nebo na řád anebo vysoce hodnotné komodity, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny).

Celní prohlášení musí být vyplněno a podáno celnímu orgánu na kontrolním stanovišti místa vstupu nebo výstupu z území EU. V případě nedodržení těchto pravidle mohou kontrolní orgány hotovost zadržet nebo zabavit a cestujícího vystavit možnému dalšímu postihu dle národních předpisů.

Tato opatření EU mají zabránit nelegálním aktivitám jako je praní špinavých peněz a finanční podpora terorismu. Záměrem nařízení je v souladu s právem EU zamezit pohybu finančních zdrojů, které mohou být takto zneužity.

Ke stažení

 

Formuláře je nutno vytisknout oboustraně! Formuláře rovněž získáte na výstupních a vstupních celních úřadech EU (pro ČR mezinárodní letiště).

Další informace je možné získat na portálu Evropské komise.

 

Převzato z portálu BusinessInfo – www.businessinfo.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/