Vyjádření MPO k energetickým kapacitám České republiky

25.07.2007

Česká republika je v současné době schopna krýt rostoucí poptávku po elektřině, a to přesto, že se spotřeba elektrické energie v České republice od roku 2002 každoročně zvyšuje. ČR má dokonce přebytky výrobních kapacit. Výrazný přebytek kapacit budeme mít stále i v roce 2010 a můžeme počítat s úrovní vývozu i nad dnešními 12TWh elektrické energie. Po roce 2010 však vlivem dožívání velkých uhelných elektráren bude vývoz velmi rychle klesat až do očekávaného schodku v roce 2015. Pokud roce 2010 budou uvedeny do provozu nové zdroje ať už jaderné nebo uhelné, budeme mít elektřiny opět dostatek.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman již na Žofínském fóru o energetice 6. února 2007 varoval před nedostatkem elektrické energie v regionu České a Slovenské republiky. „Naše energetiky jsou totiž velmi propojené. Ten, kdo si to neuvědomuje, jen potvrzuje, že energetice vůbec nerozumí a měl by se věnovat něčemu jinému,“ řekl ministr Říman. Právě Slovensko se potýká s nedostatkem elektřiny už nyní a dá se předpokládat, že s odstavením reaktorů jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice se jeho energetický deficit ještě zvýší. Samotná Česká republika má elektřiny dostatek a energetická krize jí rozhodně nehrozí ani teď, ani v roce 2010.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/