Vyhodnocení anket HK ČR z března a dubna 2020 – personální politika pražských firem

05.06.2020

Dopad koronavirové krize na personální politiku, resp. na vývoj poptávky po práci a pracovně-právních vztahů ve firmách, je jednou z klíčových otázek těchto měsíců. Ptali jsme se proto: „Jaké tvrzení odpovídá Vaší personální politice pro první polovinu letošního roku? (více možných odpovědí)“ Na výběr bylo celkem 8 odpovědí.

Třetina (34 %) firem v Praze zatím ještě nebyla nucena přistoupit k propouštění svých zaměstnanců a více než pětina (22 %) ani propouštět neplánuje. V obou případech je to méně, než průměr za všechny respondenty (38 %, resp. 25 %). Na druhou stranu pražské podniky častěji v první polovině roku přistupovaly k propouštění (14 % oproti 10 % u všech respondentů), což je dáno i vyšší závislostí na cestovním ruchu.

Více než čtvrtina pražských firem (27 % vs. 28 % u všech respondentů) zvažuje propouštění v horizontu do června letošního roku. Mezi středními firmami je takových dokonce 43 %. Riziko hromadného propouštění je tak silné.

O nabírání zaměstnanců má zájem 7 % respondentů, ať již z Prahy nebo z jiných regionů. Zájem o pracovníky je především ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/