Vyhlášení výzvy programu podpory Spolupráce – Klastry

05.04.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 11. 3. 2016 II. výzvu programu podpory Spolupráce (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 OP PIK).
Příjem žádostí o podporu byl zahájen 11. března 2016 (13:00) a ukončen bude dne 30. dubna 2016. V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě Cornet. Jedná se o kolovou výzvu, tj. soutěžní typ, kde budou jednotlivé projekty porovnávány mezi sebou a výběr projektů bude proveden až po zhodnocení všech projektů.
Veškeré informace k této výzvě naleznou žadatelé na této internetové stránce MPO v příslušné části pro program podpory OP PIK „Spolupráce“ a dále v monitorovacím systému MS2014+, do kterého musí být žádosti o podporu v uvedených termínech vloženy.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem