Vyhlášení výzvy programu Nízkouhlíkové technologie

05.04.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie.
Cílem programu a výzvy je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů realizovaných v rámci této výzvy je rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem