Vyhlášení soutěže samostatných odborných prací v roce 2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR desátý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

Školy mohou do soutěže přihlásit 1–2 vynikající práce svých žáků z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP. S ohledem na prodloužení období pro konání závěrečné zkoušky je možné SOP zaslat CZVV nejpozději do 31. srpna 2021.

Obory vzdělání se SOP

 • 23-62-H/01 Jemný mechanik – hodinář
 • 23-65-H/02 Lodník
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 31-58-H/01 Krejčí
 • 36-66-H/01 Montér suchých staveb
 • 41-51-H/02 Včelař
 • 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření pohostinství
 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření kuchař
 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník, zaměření číšník
 • 66-53-H/01 Operátor skladování
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • 82-51-H/04 Umělecký keramik
 • 82-51-H/06 Umělecký štukatér

Podmínky soutěže

 • Zúčastnit se může každá škola, která vyučuje některý z výše uvedených oborů.
 • Škola zašle 1–2 soutěžní práce vytvořené ve školním roce 2020/2021 za každý z oborů vzdělání (popř. zaměření), v němž se bude chtít soutěže zúčastnit. Práce je nutné zaslat elektronicky ve formátu PDF na adresu kockovad@cermat.cz.
 • Povinnou přílohou emailu je vyplněná tabulka [XLSX, 11,34 kB] se základními údaji o účastnících se žácích, jejich SOP a s kontakty na školu.
 • Zasláním souborů, které budou obsahovat fotografie, účastník soutěže souhlasí s jejich uveřejněním na webových stránkách CZVV.
 • Nejzazší termín pro odeslání všech souborů CZVV je 31. srpna 2021.

Vyhodnocení

 • Vyhodnocení zaslaných prací se bude konat v září 2021. Provede ho komise složená ze zástupců CZVV a Hospodářské komory ČR.
 • Výsledky soutěže budou odeslány do škol do konce září 2021, zároveň budou zveřejněny na webových stránkách CZVV a Hospodářské komory ČR.
 • Z důvodu pandemické situace v průběhu celého školního roku Hospodářská komora letos nebude oceňovat nejlepší absolventy středních škol, tudíž se ani neuskuteční slavnostní akce k vyhlášení nejlepších absolventů a autorů SOP.
 • Jestliže to situace dovolí, budou autorům nejlepších SOP předány diplomy osobně zástupci CZVV a Hospodářské komory ČR. V opačném případě zašle CZVV diplomy příslušným školám poštou do konce října 2021.
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/