Vyhlášení programů PROGRES, START a ZÁRUKA

02.07.2007

Dnem 29. 6. 2007 vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu časově omezenou výzvu pro podání žádosti o podporu do programů PROGRES, START a ZÁRUKA. Příjem žádostí o podřízené úvěry je zahájen 2. července 2007 a ukončen 31. prosince 2008.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dnem 29. června 2007 program podpory malého a středního podnikání PROGRES, program podpory malého a středního podnikání START a program podpory malého a středního podnikání ZÁRUKA formou kontinuálního, časově však omezeného příjmu žádostí. Příjem žádostí o podřízené úvěry je zahájen 2. července 2007 a ukončen 31. prosince 2008.

Program PROGRES je zaměřen na podporu ve formě podřízených úvěrů posilujících po dobu až 6 let kapitálové vybavení podnikatele. Jeho cílem je umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování, nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Program má zároveň pomocí podpory ve formě finančního příspěvku k podřízenému úvěru motivovat tyto podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti. Příjemci mohou být pouze malí a střední podnikatelé.

Program START je zaměřen na realizaci podnikatelských projektů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. Příjemci mohou být pouze drobní podnikatelé.

Záměrem programu ZÁRUKA je s pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. Důraz bude kladen na podporu projektů malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu. Příjemci mohou být pouze malí a střední podnikatelé.


Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Převzato z portálu BusinessInfo,
www.businessinfo.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/