Vyhlášení OP Česká republika – Rakousko

25.03.2008

Počínaje 27. březnem lze předkládat žádosti v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007–2013. Pro českou stranu je na program z Evropského fondu pro regionální rozvoj alokováno 69 mil. eur.

Počínaje čtvrtkem 27. března lze předkládat žádosti v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007–2013. Pro českou stranu je na program z Evropského fondu pro regionální rozvoj alokováno 69 mil. eur.

 Žadateli mohou být veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí nebo neziskové organizace). Program zahrnuje Jihočeský kraj, kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, v Rakousku pak části území Horního a Dolního Rakouska a město Vídeň. Žádosti je možné předkládat na regionální subjekty v Jihočeském kraji, Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina a také na Společný technický sekretariát v Brně. Příjem žádostí o dotaci je průběžný. Aby byla žádost projednána již na prvním zasedání monitorovacího výboru letos v červenci, je nutné ji odevzdat do 24. dubna. Další zasedání se uskuteční v listopadu, proto žádosti na druhé zasedání by měly být odevzdány do poloviny září. Přesné termíny budou zveřejněny. Cílem programu, který navazuje na program INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko, je prohloubení a rozšíření spolupráce a podpora trvalého socioekonomického růstu tohoto přeshraničního regionu díky odstraňování existujících bariér a rozšiřování celkového rozvojového potenciálu území. Projekty, které budou žádat o dotaci z programu, musí mít významný pozitivní dopad na české a rakouské příhraničí a zahrnovat alespoň jednoho českého a jednoho rakouského partnera. Partneři ze svých řad jmenují tzv. vedoucího partnera, který zodpovídá za projekt jako celek. Projekt také musí splňovat minimálně dvě ze čtyř kriterií spolupráce stanovených Evropskou komisí. Těmi jsou: společná příprava, společná realizace, společné financování a společný personál. V rámci programu jsou podporovány projekty v následujících prioritních osách:

  • socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
  • regionální dostupnost a udržitelný rozvoj

 Více informací naleznete na stránkách programu www.at-cz.eu nebo na www.strukturalni-fondy.cz.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/