Vyhlášení III. Výzvy programu OP PIK Inovace

07.12.2016

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (MSP), velké podniky (VP).

Plánovaná alokace výzvy: 5 000 000 000 Kč (pro VP maximálně do výše 20 % alokace)Výzva je zaměřena na inovační výkonnost domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací. Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.Podporovanými aktivitami jsou:1.       produktová inovace (zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb),2.       procesní inovace (zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb),3.       organizační inovace (zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavedení nových informačních systémů),4.       marketingová inovace (zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím změny v designu nebo v balení produktu nebo zavedení nových prodejních kanálů.

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. 11. 2016
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 01. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 04. 2017

         

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/