Vyhlášení II. Výzvy programu OPPIK Úspory energie

07.12.2016

 

Dne 28. 11. 2016 byla vyhlášena II. Výzva programu OPPIK Úspory energie, v rámci níž můžou žadatelé žádat o dotaci na realizaci opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie podnikatelských subjektů, například na zateplení objektu, výměnu otvorových výplní, rekonstrukci rozvodů elektřiny a plynu, modernizaci soustav osvětlení, modernizaci stávajících zařízení na výrobu energie, instalaci kogenerační jednotky nebo instalaci OZE pro vlastní potřebu.Alokace pro tuto výzvu je 11 mld. Kč a žadatelé mohou získat až 250 mil. Kč.Příjem žádostí bude probíhat od 15. 12. 2016 do 30. 3. 2018.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/