Vrcholní představitelé zemí Visegrádské čtyřky v Praze

27.03.2008

Na posledním zasedání tzv. Visegrádské čtyřky (V4) v rámci českého předsednictví v Praze 26. a 27. března se sešly politické špičky čtyř zemí, které mají ve své gesci cestovní ruch. Společně se zástupci národních turistických centrál hodnotili naše předsednictví a podepsali Protokol o další spolupráci. Česká republika předsedá zemím V4 od června 2007 do června 2008, kdy své předsednictví předá Polské republice.

Do předání předsednictví Polsku sice zbývají ještě tři měsíce, ale setkání ve dnech 26. a 27. března bylo tím posledním, jehož organizaci má na starost Česká republika. „Jsem rád, že můžeme opět v naší zemi přivítat účastníky zasedání V4 z oblasti cestovního ruchu. Jedná se o oblast, která je pro naše země důležitou platformou pro vzájemný dialog, který, jak věřím, bude jistě pokračovat nejen zde v Praze,“ řekl při této příležitosti 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Vačkář. Spolupráce v oblasti cestovního ruchu spočívá ve společné propagaci zemí V4 ve vzdálených zemích jako je Čína, Japonsko, USA či v asijské části Ruské federace. Propagaci zajišťuje turistické uskupení European Quartet, které sdružuje národní centrály cestovního ruchu ČR, Slovenska, Maďarska a Polska. Sloganem společné propagace je „Evropský kvartet – jedna melodie“ a turistům jsou k dispozici statistiky a propagační materiály s tematikou regionálního zaměření V4 či materiály UNESCO v příslušných jazykových mutacích. Za dobu předsednictví ČR podařilo aktualizovat oficiální webové stránky www.european-quartet.com. Kromě několika veletrhů naši zemi úspěšně reprezentovala tzv. roadshow v amerických městech Fort Myers, Atlanta a Chicago. Výjimečným projektem je výukový on-line software určený pro severoamerický trh, díky němuž se mohou zástupci cestovních kanceláří a agentur stát „odborníky“ na země V4. Projekt e-learningového programu agentury CzechTourism a dalších národních turistických centrál uskupení zemí V4 byl vybrán v soutěži Adrian Awards 2007 v kategorii Web Marketing mezi tzv. silver projekty. V roce 2008 plánuje CzechTourism natočení propagačního filmu o zemích V4, zúčastní se veletrhu ITB  Asia  Singapore  a  zrealizuje Touroperator Academy v Polsku.Pro zástupce ruských cestovních kanceláří připravuje studijní cestu pro či novinářů po zemích V4, v plánu jsou rovněž dva workshopy v Rusku. Tradičně se připravuje statistická brožura za rok 2007 s daty všech států V4 z odvětví cestovního ruchu, dokončuje se zcela nová tištěná mapa regionu zemí V4 s fotografiemi a texty o zemích V4 v anglickém, japonském, čínském a ruském jazyce. „Z dalších aktivit na rok 2008 připravujeme roadshow USA, tentokráte po západním pobřeží, dále tradiční účast na veletrhu cestovního ruchu JATA Tokyo a CITM Shanghai. E-learningový program určený pro severoamerický trh travel agentů a home-based travel agentů vstoupil do druhého roku svého fungování a v současné době je v něm zaregistrováno 1649 subjektů,“ upřesňuje plány Martin Košatka z agentury CzechTourism, který má projekt V4 ve své gesci.

Publikace