Vláda vyrazí do boje proti pirátům

09.10.2007

Porušování práv k duševnímu vlastnictví, pirátství a padělatelství je narůstajícím problémem řady evropských i mimoevropských zemí. Obchod s padělaným zbožím, pirátské kopírování autorských a jim příbuzných práv (software, hudební a video nahrávky) způsobuje nemalé podnikatelské ztráty. Navíc snižuje atraktivnost země pro domácí i zahraniční investory.

Česká republika patří k zemím s poměrně vysokým stupněm ochrany práv k duševnímu vlastnictví, a to hlavně v oboru průmyslového vlastnictví. Statistické údaje o výsledcích kontrol dodržování práv duševního a průmyslového vlastnictví z České obchodní inspekce hovoří o zvýšení efektivnosti prováděných kontrol. Ze srovnání roku 2001 a 2006 vyplývá, že i přes snížení počtu kontrol z 1301 na 1049, činil počet zabavených nelegálních výrobků 997 tisíc kusů v roce 2006, zatímco v roce 2001 to bylo pouhých 197 tisíc kusů.

Letos však byla Česká republika vystavena sílící kritice od Úřadu obchodního zmocněnce USA. Důvodem je vysoká úroveň internetového a mobilního pirátství, nelegální vypalování CD a DVD disků a jejich pirátský prodej. Česká vláda reagovala vypracováním strategie pro zlepšení situace, jejímž základem je spolupráce všech odpovědných resortů. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvy financí, vnitra a zemědělství zajistí širší koordinaci činnosti jednotlivých kontrolních orgánů. Ministerstvo spravedlnosti prosadí úpravu trestního zákoníku, která bude na tuto situaci reagovat. Dále společně s ministerstvem vnitra zajistí další vzdělávání a zvýšení odborných znalostí pracovníků orgánů činných v trestním řízení a orgánů soudní moci ohledně práv k duševnímu vlastnictví. Do boje proti pirátům se zapojí i místní samosprávy, kterým ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne pravidelné konzultace.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/