Vláda a centrální banka se dohodly na eliminaci negativních dopadů na devizový trh

09.04.2008

Vláda České republiky a Česká národní banka se dohodly na souboru opatření, jejichž cílem je zamezit nežádoucím dopadům operací veřejného sektoru na devizový trh a následně na makroekonomickou stabilitu Česka.

 

Vláda České republiky a Česká národní banka se dohodly na souboru opatření, jejichž cílem je zamezit nežádoucím dopadům operací veřejného sektoru na devizový trh a následně na makroekonomickou stabilitu Česka.Měnové konverze finančních toků mezi Českou republikou a orgány Evropské unie budou nadále v maximální možné míře probíhat mimo devizový trh. Vláda zajistí, aby žádné orgány v její působnosti neprováděly konverze přílivu prostředků z unie na trhu, ani žádné zajišťovací či spekulativní operace s dopadem na devizový trh. Dále nebude docházet k žádným konverzím privatizačních příjmů vlády na devizovém trhu. Tyto příjmy budou uloženy buď na devizovém účtu u ČNB, nebo spravovány v cizích měnách jako rezerva pro důchodovou reformu.Pokud bude ministerstvo financí v následujících letech emitovat dluhopisy denominované v cizí měně, budou zajištěny proti kurzovému riziku tak, aby neměly dopady do kurzového vývoje. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/