Vítěz CzechSkills 2009 bude reprezentovat na mezinárodní soutěži EuroSkills 2010

05.03.2009

Vítěz celorepublikové soutěže CzechSkills 2009 v oboru elektrotechnické technologie Vojtěch Kollert z Hradce Králové a jeho kolega druhý v pořadí Jakub Koloc z Prahy jsou nominováni na mezinárodní soutěž v odborných dovednostech EuroSkills 2010.

Oba kandidáti vzešli z celorepublikové soutěže s mezinárodní účastí, kterou pořádala Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské z Prahy 9 spolu s Hospodářskou komorou České republiky, Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, Asociací energetického a elektrotechnického vzdělávání a Magistrátem hl. m. Prahy. Hlavním partnerem soutěže CzechSkills se stala společnost Legrand s.r.o., sponzorem společnost Draka Kabely s.r.o.

Slavnostní vyhodnocení soutěže a předávání cen se uskutečnilo 4. března v Brožíkově sále Staroměstské radnice za účasti náměstkyně primátora pro oblast školství Marie Kousalíková, ředitelky odboru vzdělávání, legislativy a poradenství HK ČR Terezy Šamanové, zástupců pořadatelů a partnerů

Oba soutěžící projdou individuální přípravou a v příštím roce se rozhodne, který z nich pojede na druhý ročník mezinárodní soutěže EuroSkills 2010, která se uskuteční v listopadu příštího roku v portugalském Lisabonu. Ze soutěže CzechSkills 2009 v oboru Elektrotechnické technologie bude nominován jeden kandidát do týmové soutěže Instalační technologie na pozici Elektrikář. Další dva soutěžící na pozice Instalatér a Mechanik chladicích zařízení by měly být známi rovněž v letošním roce.

„I přes složitou celosvětovou hospodářskou situaci se i v letošním roce soustředíme na podporu odborných dovedností, jejich propagaci a kvalitu. Právě kvalita odborného vzdělávání je v dnešní době velice aktuální a nezbytná pro udržení konkurenceschopnosti ČR. Soutěže v odborných dovednostech jsou dobrým nástrojem pro posouvání kvalitativní laťky stále výše a kladně působí na motivaci mladých lidí,“ uvedl Michal Vokurka, ředitel Národního centra CzechSkills při Hospodářské komoře České republiky, které soutěž zastřešilo.

„Společnost Legrand, specialista ve výrobcích a systémech pro elektrické instalace a datové rozvody, se rozhodla stát se hlavním parterem CzechSkills 2009 a podpořit soutěž v odborných dovednostech, protože ji vnímá jako výbornou prezentaci dovedností mladých lidí z celé ČR. Rádi se připojujeme k hlavní myšlence soutěže – propagaci a podpoře řemesel a dovedností,“ říká produktový školitel společnosti Legrand s.r.o. Marcel Revilak.

Petr Zejda, manažer marketingu a komunikace společnosti Draka Kabely, s.r.o. k podpoře soutěže CzechSkills dodal: „Společnost Draka Holding N. V. jako jeden z celosvětově největších výrobců kabelů a vodičů se snaží podporovat odborné vzdělávání v České republice a nejen v ní. Naším cílem jsou výrobky nejvyšší kvality a jejich profesionální instalace. Proto podporujeme projekty, které zvyšují úroveň odborných dovedností, kvalitu řemesel nebo výměnu informací.“

O EuroSkills

EuroSkills podporuje na celoevropské úrovni kvalitu, lepší služby, efektivitu a inovace v řemeslech a odborném školství. Cílem je motivovat mladé lidi, aby absolvovali odborné vzdělání a následně s ním vstupovali na trh práce. To posiluje konkurenceschopnost Evropských zemí. Projekt zároveň přispívá k lepšímu porozumění mezi rozdílnými kulturami v oblasti vzdělávání a trhu práce. Tím současně podporuje sociální soudržnost, ulehčuje migraci, snižuje kriminalitu a zvyšuje celkovou kvalitu života mladých lidí. První ročník soutěže EuroSkills 2008 se uskutečnil v loňském roce v holandském Rotterdamu, kde česká výprava získala bronzovou medaili v týmové soutěži módních návrhářek a švadlen. Více o EuroSkills: www.euroskills.info/

O CzechSkills

Stejně jako EuroSkills jsou aktivity Národního centra CzechSkills při Hospodářské komoře České republiky zaměřeny na podporu odborných dovedností, zvyšování jejich prestiže a v neposlední řadě kvality, která je klíčová pro konkurenceschopnost ČR. Dalším cílem Národního centra CzechSkills je zastřešování celostátních soutěží v odborných dovednostech, výběr soutěžících na mezinárodní soutěže EuroSkills včetně vytváření podmínek pro výměnu zkušeností v mezinárodním kontextu. Další informace o CzechSkills: www.czechskills.eu

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/