Viceprezident HK ČR Roman Pommer se stal předsedou představenstva pražské Hospodářské komory

13.11.2015

Novým předsedou představenstva pražské hospodářské komory se stal Roman Pommer, který je zároveň i viceprezidentem HK ČR. Zvolilo ho Shromáždění delegátů HKP, které se sešlo 13. listopadu 2015. Delegáti rovněž rozhodli, že sníží počet členů představenstva pražské komory z patnácti na jedenáct členů.

Místopředsedou představenstva byl zvolen dlouholetý člen komory František Blažek (fyzická osoba) a členem představenstva se stal Ing. Pavel Hadinec (PP ADVISORS, a.s.).

Noví členové vedení Hospodářské komory hl.m. Prahy byli Shromážděním delegátů voleni poté, co byl v květnu odvolán z funkce předseda představenstva HKP Petr Kužel. Členové komory mu tehdy vyslovili nedůvěru, protože 6 členů představenstva nemělo platný mandát, aby své funkce mohli zastávat.

Roman Pommer je viceprezidentem Hospodářské komory České republiky od roku 2014. V jeho kompetenci jsou zejména cechy a řemesla. „Ve funkci předsedy představenstva se chci zasadit o prohloubení vztahů mezi HK ČR, HKP a obvodními pražskými komorami. Jde mi také o znovunastavení a zkvalitnění procesů a legislativy tak, aby byly prospěšné našim členům. Aby komora na všech svých úrovních byla opravdu důvěryhodným partnerem členským firmám, vládě, pražskému magistrátu i městským částem,“ řekl po svém zvolení Roman Pommer.

Andrea Kábelová
PR oddělení HKP
tel.: + 420 739 310 622
e-mail: kabelova@hkp.cz