Většina turistů říká, že se vrátí

31.07.2007

Čeští turisté putující po své domovině dávají přednost jednodenním pobytům, zahraniční návštěvníci čtyř až osmidenním. Pokud Češi v regionu stráví více než jeden den, ubytovávají se buď u příbuzných a známých, nebo na vlastní chatě popřípadě volí penziony. Zahraniční turisté také bydlí u příbuzných a v penzionech, většinou však volí tří a vícehvězdičkový hotel. Vyplývá to z další fáze rozsáhlého výzkumu mezi téměř 24 tisíci českých a zahraničních návštěvníků, jejíž výsledky nyní zveřejnila vládní agentura pro turistický ruch CzechTourism.

Čeští turisté putující po své domovině dávají přednost jednodenním pobytům, zahraniční návštěvníci čtyř až osmidenním. Pokud Češi v regionu stráví více než jeden den, ubytovávají se buď u příbuzných a známých, nebo na vlastní chatě popřípadě volí penziony. Zahraniční turisté také bydlí u příbuzných a v penzionech, většinou však volí tří a vícehvězdičkový hotel. Vyplývá to z další fáze rozsáhlého výzkumu mezi téměř 24 tisíci českých a zahraničních návštěvníků, jejíž výsledky nyní zveřejnila vládní agentura pro turistický ruch CzechTourism.

Z průzkumu dále vyplynulo, že většina lidí se vydává na cesty s partnerem, známými a přáteli, ale skoro každý třetí cestuje sám. Pětina oslovených cestovala s dětmi a jejich oblíbenými regiony byly Šumava, Severní Morava a Slezsko a Krkonoše.

Nijak zvlášť zřejmě nepřekvapí zjištění, že Češi jsou ve svých útratách při cestách domovinou značně úspornější než cizinci. Zatímco „domorodci“ utratí denně v průměru 201 až 500 korun, zahraniční návštěvníci pak 501 až dva tisíce korun.

Výzkum se věnoval zimní turistice a porovnával vývoj letošní sezóny s loňskou. „V zimní etapě na přelomu roku 2006/2007 si nejhůře vedl region Okolí Prahy, kde byli návštěvníci nespokojeni s personálem ve službách, s dopravní infrastrukturou, dostupností MHD, dorbným prodejem apod,“ řekla Štěpánka Orsáková z CzechTourismu. Nejlépe si naopak vedly jižní Čechy. Turisté byli spokojeni především s úrovní ubytovacích služeb, vybavením regionu pro sportovní aktivity, příležitostmi pro zábavu a poskytováním informací o regionu.

„Hodnocení služeb v regionech bylo po obě zkoumané zimní sezóny poměrně vyrovnané. V porovnání s předchozí zimní etapou výzkumu si nyní mírně polepšil region Plzeňsko a pohoršila si naopak Šumava,“ dodala Orsáková.

Tentokrát si české regiony nejlépe vedly v úrovni a dostupnosti stravovacích zařízení a cenách služeb, v turistickém značení, přátelskosti místních lidí a poskytování informací o regionu. Naopak největší boj se vede ve službách pro motoristy, dopravní infrastruktuře, péči o čistotu a pořádek a v nabídce programů pro volný čas. Pozitivní zprávou pro regiony a místní podnikatele je, že tři čtvrtiny dotázaných hostů jsou přesvědčeny, že se do navštíveného regionu brzy vrátí.

„Výzkum má odpovědět na to, co v českých retionech vylepšit, do kterých oblastí investovat čas a peníze, které z aktivit jsou vnímány pozitivně a v čem je region výjimečný,“ řekl Rostislav Vondruška, ředitel CzechTourism. Výkum financuje tato agentura.

Výzkumu se zúčastnilo 23 709 návštěvníků, z toho 4 566 zahraničních, především z Německa, Slovenska, Polska, Rakouska, Nizozemska, Británie a Ruska. Jako hlavní důvod cestování po Česku uváděli dotázaní poznávání, turistiku a sport.

A jak dopadly jednotlivé regiony?

Region PRAHA – spokojenost se službami a infrastrukturou: je nejlepší ve 4 kategoriích hodnocení spokojenosti se službami a infrastrukturou a v dalších 6 patří k nejlepším. Je nejhorší ve službách pro cykloturisty a patří k nejhorším ve službách pro motoristy. Péče o cestovní ruch: je nejlepší v hodnocení místního orientačního značení, v nabídce programů pro volný čas a v drobném prodeji. Nepatří k nejhorším v žádné kategorii hodnocení péče o cestovní ruch.

Region OKOLÍ PRAHY – spokojenost se službami a infrastrukturou: nejhorší v 7 hodnocených kategoriích a v dalších 6 patří k nejhorším. V žádné z hodnocených kategorií nepatří k nejlepším. Péče o cestovní ruch: nejhorší ze všech regionů v péči o bezpečnost návštěvníků a v drobném prodeji; v dalších 5 kategoriích patří k nejhorším. V žádné z hodnocených kategorií nepatří k nejlepším.

Region JIŽNÍ ČECHY – spokojenost se službami a infrastrukturou: v žádné kategorii hodnocení spokojenosti se službami a infrastrukturou nepatří mezi nejhorší. Nejúspěšnější region v hodnocení spokojenosti se službami a infrastrukturou, je nejlepší v 11 kategoriích a v ostatních patří mezi nejlépe hodnocené. Péče o cestovní ruch: v žádné kategorii hodnocení péče o cestovní ruch nepatří mezi nejhorší. V porovnání s ostatními nejúspěšnější region.

Region ŠUMAVA – spokojenost se službami a infrastrukturou: patří k nejhorším v cenové úrovni služeb, patří k nejlepším v rozsahu a dostupnosti stravovacích a ubytovacích kapacit. Péče o cestovní ruch: v žádné kategorii hodnocení péče o cestovní ruch nepatří k nejhorším, patří k nejlepším v 5 kategoriích hodnocení péče o cestovní ruch.

Region PLZEŇSKO – spokojenost se službami a infrastrukturou: je nejhorší v rozsahu a dostupnosti ubytovacích kapacit a ve vybavení regionu pro sportovní aktivity, patří k nejhorším v dalších 6 kategoriích hodnocení spokojenosti se službami a infrastrukturou, v žádné kategorii hodnocení spokojenosti se službami a infrastrukturou nepatří k nejlepším. Péče o cestovní ruch: nejhorší ze všech regionů v poskytování informací o regionu, v péči o životní prostředí a v přátelskosti místních lidí; v dalších 2 kategoriích patří k nejhorším, v žádné kategorii hodnocení péče o cestovní ruch nepatří k nejlepším.

Region ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ – spokojenost se službami a infrastrukturou: region je nejhorší ve službách pro motoristy a v nákupních možnostech, v dalších 8 kategoriích patří mezi nejhorší v hodnocení spokojenosti se službami a infrastrukturou, v žádné z hodnocených kategorií nepatří mezi nejlepší. Péče o cestovní ruch: patří mezi nejhorší ve 4 hodnocených kategoriích. V žádné z hodnocených kategorií nepatří mezi nejlepší.

Region SEVEROZÁPADNÍ ČECHY – spokojenost se službami a infrastrukturou: v žádné z hodnocených kategorií nepatří mezi nejhorší, region je nejlepší v hodnocení služeb pro lyžaře a v dalších 10 kategoriích patří mezi nejlepší. Péče o cestovní ruch: v žádné z hodnocených kategorií nepatří mezi nejhorší, nejlépe hodnocen v přátelskosti místních lidí, dále patří mezi nejlepší v nabídce programů pro volný čas a v péči o bezpečnost návštěvníků.

Region ČESKÝ SEVER – spokojenost se službami a infrastrukturou: patří k nejhorším v 5 hodnocených kategoriích, v žádné z hodnocených kategorií nepatří k nejlepším. Péče o cestovní ruch: nejhorší ze všech regionů v místním orientačním značení a v péči o památky a turistické atraktivity, v dalších 2 kategoriích patří k nejhorším, v žádné z hodnocených kategorií nepatří k nejlepším.

Region VÝCHODNÍ ČECHY – spokojenost se službami a infrastrukturou: je nejhorší v dostupnosti regionu MHD, v dalších 3 kategoriích patří k nejhorším, v žádné kategorii
nepatří k nejlepším. Péče o cestovní ruch: patří k nejhorším v nabídce programů pro volný čas a v drobném prodeji, v žádné kategorii nepatří k nejlepším.

Region VYSOČINA – spokojenost se službami a infrastrukturou: je nejhorší v dopravní infrastruktuře a ve vybavenosti regionu atrakcemi pro děti, dále patří k nejhorším v dostupnosti regionu MHD, v žádné z hodnocených kategorií nepatří mezi nejlepší. Péče o cestovní ruch: nejhorší ze všech regionů v nabídce programů pro volný čas, patří mezi nejlepší v poskytování informací o regionu a v přátelskosti místních lidí.

Region JIŽNÍ MORAVA – spokojenost se službami a infrastrukturou: patří k nejhorším ve službách pro lyžaře, patří k nejlepším v úrovni personálu a v péči o čistotu a pořádek. Péče o cestovní ruch: v žádné z hodnocených kategorií nepatří k nejhorším, patří k nejlepším v péči o životní prostředí.

Region STŘEDNÍ MORAVA – spokojenost se službami a infrastrukturou: patří k nejhorším v ubytovacích službách, v porovnání s ostatními nejúspěšnější region v hodnocení spokojenosti s dostupností regionu MHD; dále patří mezi nejlepší v příležitostech pro zábavu a ve vybavenosti regionu atrakcemi pro děti.  Péče o cestovní ruch: v žádné z hodnocených kategorií nepatří k nejhorším, patří mezi nejlepší regiony v péči o bezpečnost návštěvníků, péči o památky a turistické atraktivity, v nabídce programů pro volný čas a v přátelskosti místních lidí k návštěvníkům.

Region SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO – spokojenost se službami a infrastrukturou: nejhůře hodnocený region v souvislosti se spokojeností s ubytovacími službami, patří mezi nejlepší ve službách pro cykloturisty. Péče o cestovní ruch: patří mezi nejhorší v poskytování informací o regionu, v žádné z hodnocených kategorií nepatří mezi nejlepší.

Region KRKONOŠE – spokojenost se službami a infrastrukturou: v žádné kategorii nepatří k nejhorším, patří k nejlepším ve službách pro lyžaře a v ubytovacích službách. Péče o cestovní ruch: v žádné kategorii nepatří k nejhorším, patří k nejlepším v hodnocení poskytování informací o regionu a v přátelskosti místních lidí.

/jak-na-