Větší zapojení českých firem do armádních zakázek i předvídatelný obranný rozpočet, požaduje Komora

Hospodářská komora prosazuje víceletý rozpočtový rámec pro rezort obrany, který by umožnil efektivní plánování klíčových projektů, včetně akvizic. Komora také apeluje na nutnost plnit závazek vůči NATO vynakládat na obranu 2 % HDP a na větší zapojení českých firem do armádních nákupů a do bezpečnostního a obranného systému státu.

Další informace naleznete v tiskové zprávě.