Veřejné zakázky – OHK Most

18.12.2008

V příjemné předvánoční atmosféře se dne 16.12.2008 konalo v tomto roce již poslední klubové setkání. Téma veřejné zakázky zlákalo zatím největší počet účastníků. Jako hlavní host přijala pozvání předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Ing. Helena Veverková. Po krátkém přivítání a úvodu předsedy OHK Most Ing. Rudolfa Junga se okamžitě rozproudila diskuse.

Problematika veřejných zakázek, jejich zadávání, hodnotící kritéria a transparentnost a to především ve vztahu k veřejným zadavatelům jsou na půdě komory velmi často diskutovanou otázkou. Zájmem místních podnikatelů a komory je, aby zakázky zůstávaly v regionu. Proto je často kritizováno jako jedno a často rovněž nejdůležitější hodnotící kritérium – cena. Proto také všichni přítomní kladně hodnotili novelu zákona o veřejných zakázkách, která by měla vést ke výšení transparentnosti zadávacích řízení, zjednodušení postupu v některých druzích řízení a zmenšení formalistického přístupu zákona o veřejných zakázkách. Předmětem diskuse byla rovněž forma soutěže na veřejné zakázky jako elektronická aukce. Byly diskutovány problémy a efektivita takového výběru dodavatelů, kdy konečné výsledky pro samotné dílo jsou mnohdy rozpačité. Bylo konstatováno, že zatím nic spolehlivě, z dlouhodobého hlediska, nenahradí profesionální hodnotitelský tým, který je schopný posoudit všechny aspekty, zejména pak kvalitativní. Pozitivně byla také hodnocena účast zástupců komory na jednáních komisí pro výběrová řízení obou našich smluvních měst, i když se zatím přes několikaletou snahu nepodařilo zajistit účast komory při zpracovávání zadávacích podmínek jako podstatného aktu celého zakázkového procesu. O toto komora bude i nadále usilovat. Problematice veřejných zakázek se velmi intenzivně věnuje zejména odborná sekce stavební při OHK Most, mimo jiné i přímými diskusemi s představiteli měst.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/