Veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek; T: 25. 9. 2019

05.09.2019

V souvislosti s povinností uloženou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže usnesením vlády č. 170 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 ze dne 11. 3. 2019 realizuje ÚOHS ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek, které jsou zaměřeny na témata podávání podnětů v oblasti veřejných zakázek, délku rozhodovacího procesu před ÚOHS a způsob rozhodování ve druhoinstančním řízení.

Připomínky lze zaslat na adresu: pripominkovani@komora.cz

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/