Velké výrobní firmy jsou obezřetnější při vstupu na rozvíjející se trhy

29.04.2008

Získávání nových zákazníků na existujících trzích a zvýšení prodeje stávajícím klientům dávají v současnosti světové výrobní společnosti přednost před hledáním nových trhů. Vyplývá to ze srovnávací studie, ve které odpovídalo 250 vedoucích manažerů předních světových výrobních společností v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii. Studie, kterou vypracovala celosvětová síť poradenských společností KPMG, ukázala, že globální výrobci jsou při stanovování dosažitelných cílů ve výrobě na rozvíjejících se trzích obezřetnější a více si uvědomují nejrůznější rizika a výzvy.

 

Získávání nových zákazníků na existujících trzích a zvýšení prodeje stávajícím klientům dávají v současnosti světové výrobní společnosti přednost před hledáním nových trhů. Vyplývá to ze srovnávací studie, ve které odpovídalo 250 vedoucích manažerů předních světových výrobních společností v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii. Studie, kterou vypracovala celosvětová síť poradenských společností KPMG, ukázala, že globální výrobci jsou při stanovování dosažitelných cílů ve výrobě na rozvíjejících se trzích obezřetnější a více si uvědomují nejrůznější rizika a výzvy.

Provoz a výkonnost

Respondenti průzkumu téměř bez výjimky uvedli, že jejich společnosti se nyní na rozvíjejících se trzích zaměřují na plné řízení svých výrobních závodů. Z firem, které chtějí vstoupit na nové trhy, jich 82 procent uvedlo, že nedávají přednost společnému podniku (joint venture). Ani jedna z nejvíce výkonných společností (se současnou a očekávanou ziskovostí nad 15 procent) by si nezvolila formu společného podniku a dala by raději přednost dceřiné společnosti v plném vlastnictví (sedmdesát procent) či vstoupila na trh prostřednictvím třetí strany (třicet procent). „Firmy si dobře uvědomují obchodní příležitosti na nových trzích, ale na druhou stranu chápou, že vysoká návratnost s sebou nese vysoké riziko“, uvedl Petr Škoda, partner společnosti KPMG Česká republika odpovědný za oblast průmyslových odvětví.
Nejlepší výrobní společnost (se současnou a očekávanou ziskovostí nad 15 procent) jsou ochotnější investovat a důsledně se zaměřit na řízení rizik a návratnost, strategii růstu a soulad s finančními předpisy. „Vysoce ziskové firmy jsou ochotny investovat více do finančních, ekologických a daňových systémů. Mají větší povědomí o riziku a jsou kritičtější ohledně hmotné i nehmotné návratnosti ze svých investic,“ řekl Škoda.
U vysoce výkonných společností je dvakrát větší pravděpodobnost (třicet procent) než u jiných společností (třináct procent), že budou mít IT platformy schopné zredukovat a zautomatizovat rutinní činnosti a umožnit tak maximální koncentraci na manažerské rozhodování. Studie ukazuje, že pro mnohé společnosti je těžké získat přínos, který očekávaly od investic do informačních technologií. Devadesát osm procent respondentů dosáhlo určité úrovně automatizace, ale jen málo dosáhlo v rámci svých možností maximálního výsledku (třináct procent).

Vysoké náklady neznamenají vysokou kvalitu

U výrobních společností hrají klíčovou roli dva faktory – cena a kvalita. Z tohoto pohledu vycházejí nejlépe tzv. země se středními náklady, které najdeme především ve střední a východní Evropě. Jak poznamenal jeden výrobce strojírenského zařízení: „Máme více problémů s kvalitou výrobků ve vysokonákladových zemích než v těch středonákladových. Všechny naše nejdůležitější výrobky proto vyrábíme v České republice nebo v Portugalsku, kde máme jak nízké náklady, tak i tu nejvyšší kvalitu.“
kvalita výrobku je přitom podle Škody pro výrobní podniky na rozvíjejících se trzích klíčovou výzvou. „Firmy jsou právem opatrné při rozhodování o výrobě v nízkonákladových zemích, neboť úspěch v této oblasti vyžaduje velké řídící úsilí. Zejména by společnosti neměly očekávat, že bude snadné finanční výkaznictví. Bez místních zdrojů je to téměř nemožné,“ podotkl Škoda.

Nové trhy a rizika

Sedmdesát procent respondentů hodlá v příštích pěti letech zvyšovat prodeje získáváním nových zákazníků na existujících trzích. 68 procent dotázaných představitelů označilo jako svou prioritu zvýšení prodeje produktů stávajícím zákazníkům. Naproti tomu 41 procent uvedlo, že hlavní strategie růstu bude spočívat v expanzi na nové trhy.
Vysoce výkonné firmy se nejvíce věnují řízení finančních rizik, rizik spojených s oblastí IT a daní a pak se také obávají makroekonomických rizik (50 procent), především inflace a pohybu směnných kurzů. Výsledky průzkumu ukazují na trend vzrůstajících nefinančních rizik pro globální společnosti. „Tržní a finanční rizika jsou obecně řízena dobře a řízení rizik ohledně zachování dobrého jména firmy je obvykle přiměřené, ale pozornost věnovaná procesům při řízení rizik lidského kapitálu, informačních technologií a rizik odolnosti vůči změnám klimatu, terorismu či pandemiím se postupně snižuje,“ řekl Škoda.
Vzrůstající regulatorní požadavky zvyšují náklady a nároky na manažerský čas. Podobně je tomu i u otázek souladu s finančními regulatorními požadavky nebo corporate governance. Významnou výzvu představuje pro výrobní společnost i enviromentální problematika. Jen pětina vysoce výkonných společností považuje emise za hlavní problém v této oblasti. Naopak téměř polovina jich spatřuje problém v nakládání s nebezpečnými odpady a dvě pětiny ve využívání vody.
 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/