Velké stavební projekty

22.09.2009

Firma „Regionální Business Centrum – Baltika“ hledá partnery, zadavatele výstavby silnic, mostů a nadjezdů, investiční výstavby, rekonstrukce budov a staveb. Firma má zájem se stát dodavatelem výstavby česko-ruských objektů.

Firma „Regionální Business Centrum – Baltika“ zahájila svoji činnost na území Kaliningradské oblasti v r. 2002. V roce 2006 se společnosti podařilo výrazně rozšířit výčet stavebních prací angažováním  vysoce kvalifikovaných odborníků se zkušenostmi v oblasti dopravy, stavebnictví, investiční výstavby, rekonstrukce budov a staveb.

Mezi hlavní aktivity patří:
výstavba, rekonstrukce a opravy silnic, mosty, nadjezdy,
výstavba, rekonstrukce a opravy vzletových a přistávacích drah letišť,
výstavba skladů a obchodních center s infrastrukturou libovolné složitosti.

Firma „Regionální Business Centrum – Baltika“ má vysoce produktivní zařízení na výrobu moderních high-tech materiálů na bázi asfaltu a polymerů. Tyto materiály se používají na výrobu:

vysoce kvalitních asfaltobetonových povrchů vozovek,

směsí ma údržbu asfaltobetonových povrchů vozovek,

speciálních izolačních materiálů pro letiště,

 

Strojový park firmy zahrnuje vysoce produktivní zařízení: frézy, zařízení na kladení asfaltu, válce, atd.. 

Společnost „RBC – Baltika“  začala jako jedna z prvních  aplikovat moderní technologie výstavby a oprav.

Kontakt na firmu „Regionální Business Centrum – Baltika” je přes Zastoupení Hospodářské komory České republiky v Kaliningradské oblasti:

/jak-na-