Velká očekávání českých vystavovatelů pro EMO Hannover 2007

18.07.2007

26 vystavovatelů z České republiky, kteří se již zaregistrovali na veletrh EMO Hannover 2007 od 17. – 22. září s čistou výstavní plochou větší než 2.000 m2, se připravuje na prestižní veletrh se značným očekáváním – at již jde o představení produktových novinek, vytváření nových obchodních příležitostí nebo zesilování vztahů na mezinárodní úrovni.

EMO Hannover 2007 překonává předchozí akci 26 vystavovatelů z České republiky, kteří se již zaregistrovali na veletrh EMO Hannover 2007 od 17. – 22. září s čistou výstavní plochou větší než 2 000 m2, se připravuje na prestižní veletrh se značným očekáváním – at již jde o představení produktových novinek, vytváření nových obchodních příležitostí nebo zesilování vztahů na mezinárodní úrovni. „Všechny významné české firmy s mezinárodním potenciálem působící v odvětví obráběcích strojů se veletrhu EMO Hannover 2007 opět účastní a budou tak profitovat z možnosti představit se na tomto mezinárodním veletrhu a porovnat své nejnovější inovace s mezinárodní konkurencí,“ řekl Zdeněk Holý, ředitel Svazu strojírenské technologie (SST). Dva měsíce před zahajením akce je zamluveno téměř o 10 procent více plochy než v roce 2005. Celkově se na největším světovém veletrhu kovoobrábění představí 2005 vystavovatelů ze 41 zemí. Celkem obsadí výstavní plochu 176 283 m2. Nejdůležitější mezinárodní technologická platformaInovace na veletrhu EMO trumfují. Pro průmyslové odborníky z celého světa bude EMO Hannover 2007 opět opravdovým zdrojem informací a podporou v investičních rozhodováních. Zejména v době kdy jsou objednávky zcela plné a výroba v mnoha částech světa jede na plnou kapacitu, je každá inovace přispívající ke zvýšení efektivity výrobý více než vítaná. EMO je největší a nejdůležitější platformou mezinárodních inovací pro kovoprůmysl – většina výrobních novinek je poprvé představena právě na veletrhu EMO. Vystavovatelé proto vynakládají veškeré možné úsilí, aby zde své novinky mohli prezentovat.  Inovace jsou klíčové také pro české vystavovatele, jak potvrzuje Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., ředitel Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii – VCSVTT: „Většina podniků sdružených ve Svazu strojírenské technologie úzce spolupravuje s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii na inovacích svých strojů. VCSVTT se tedy více či méně podílelo na vývoji většiny vystavovaných českých exponátů obráběcích strojů. Výstavy EMO konané v Hannoveru mají pro naši technickou veřejnost velký informační význam, neboť jsou na nich zpravidla vystavovány největší novinky a z celého profilu výstavy jsou patrny i nejnovější trendy vývoje oboru.“  Veletrh EMO Hannover je ale také stále znovu dějištěm prvních kroků a impulzů pro nové špičkové technologie. Výzkumníci i podniky intenzivně pracují na řadě inovačních projektů a programů, mnozí v rámci programu výzkumu a vývoje IMPULS, který je podpořen dotacemi z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, nebo v rámci výzkumné platformy EU pro toto desetiletí zvané Manufuture. Výsledky a zjištění těchto projektů budou vidět už letos a také na budoucích veletrzích EMO.   Účast českých firem – otázka prestiže, pohon inovací a nové obchodní možnostiLukáš Řepa, marketing manager společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s.,  dlouholetého a pravidelného účastníka veletrhů EMO, říká k letošní účasti: „V letošním roce nabídneme další nová progresivní řešení pro naše zákazníky včetně služeb a předvedeme výsledky programu výzkumu a vývoje IMPULS. Jako jeden z výsledků tohoto programu představíme i nové ložové obráběcí centrum.“ Lukáš Řepa dále vysvětluje konkrétní přínosy účasti: „V průběhu konání veletrhu EMO Hannover 2005 proběhla řada konkrétních jednání se zájemci o naše produkty a řada z nich vedla k významným kontraktům, které se realizovaly v průběhu roku 2006 a na počátku roku 2007. Na této světové výstavě techniky pro obrábění jsme potvrdili vztahy s našimi dodavateli špičkových komponentů a získali řadu nových obchodních kontaktů ze všech průmyslových teritorií.“  Účast na předchozím ročníku veletrhu EMO umožnila například firmě ČKD Blansko získat velké množství poptávek nejen na výrobu, ale i modernizaci obráběcích strojů z celého světa. „Díky naší účasti na veletrhu se podařilo mimo jiné zrealizovat kontrakty na výrobu obráběcích strojů typu SKD 40/50 D a SKD 32/47 D,“ uvedl ing. Pavel Straka, vedoucí prodeje divize karuselů v ČKD Blansko, a dodal: “Veletrh EMO se vyznačuje obrovským zájmem z řad odborné veřejnosti a to si slibujeme i od účasti na letošním ročníku. Vedle prohloubení stávajících obchodních kontaktů to je získání nových obchodních příležitostí. Aktivní účast na veletrhu je vizitkou a otázkou prestiže všech významných výrobců obráběcích strojů.”  Pro TOS, a.s. bude EMO Hannover 2007 opět místem pro mezinárodní setkání a Ladislav Gádoši, marketing manager společnosti TOS, a.s., to potvrzuje: “Evropská výstava obráběcích strojů se světovou účastí jejich výrobců nám přináší na jednom místě a v krátkém čase přímá setkání se zájemci, uživateli i prodejci našich soustruhů, brusek a ozubárenských strojů, včetně srovnání konkurenčních výrobků s našimi exponáty.” Pavel Tyl, obchodní ředitel společnosti NAREX Ždánice, spol. s r.o. shrnuje cíle společnosti pro EMO Hannover 2007: “Cílem naší letošní účasti na veletrhu EMO Hannover 2007 bude především popularizace závitníků značky NAREX a vytvoření předpokladů pro tvorbu vlastní prodejní sítě v Německu.”  Informace pro české návštěvníky EMO Hannover 2007
Čeští zájemci o návštěvu veletrhu EMO Hannover 2007 mají možnost předprodeje vstupenek v kanceláři zastoupení Deutsche Messe v Praze a vstupenky je také možné objednat na e-mailová adrese info@hf-czechrepublic.com. Jednodenní vstupenka stojí v předprodeji 760,- Kč a permanentní vstupenka přijde na 1350,- Kč. Podrobnější informace o tom jak se na EMO Hannover 2007 dopravit, seznam cestovních kanceláří organizujících návštěvu veletrhu autobusem nebo v rámci jednodenního charterového letu, informace o leteckém spojení Praha – Hannover, a informace o možnostech ubytování jsou k dispozici na https://www.hf-czechrepublic.com/6666. Veletrh EMO Hannover 2007 se bude konat od 17. do 22. září. Jedná se o světově největší veletrh s obráběcími stroji s nejširší mezinárodní účastí. EMO představí všechny technologie využívané při zpracování železa, např. střihací a tvarovací stroje tvořící základ průmyslové produkce, přesné obráběcí stroje, ošetření povrchů, software a řídící jednotky pro celou škálu výrobních technologií, automatizační systémy a komponenty, systémy pro měření, testování a řízení kvality, stroje a systémy pro přípravu nástrojů a forem, atd. Návštěvníci veletrhu EMO přichází především z oblasti strojírenství, stavebnictví, výrobců automatizačních systémů a jejich subdodavatelů, automobilového průmyslu a jejich subdodavatelů, leteckého průmyslu, přesné mechaniky a optiky, loďařství, zdravotnické techniky, výroby nástrojů a forem, lehkého strojírenství, atd. Minulého veletrhu EMO Hanover 2005 se na čisté výstavní ploše 160 000 metrů čtverečních zúčastnilo 2 000 vystavovatelů z více než 80 zemí.  Zastoupení Deutsche Messe AG, HannoverDeutsche Messe AG patří k vedoucím pořadatelům veletrhů na světě. Základem aktivit je pořádání mezinárodních vedoucích odborných veletrhů na výstavišti v Hannoveru a na vybraných výstavištích v zahraničí. Tématické zaměření se soustřeďuje na oblast investic. Společným znakem veletrhů je vysoký stupeň mezinárodnosti na straně vystavovatelů i návštěvníků.ing. Eva Václavíková
Zastoupení Deutsche Messe AG, Hannover v České republice
Myslbekova 7, 169 00 Praha 6
tel. +fax: 220 510 057, 220 517 837, 220 516 218, 220 514 284
email: info@hf-czechrepublic.com
www.hf-czechrepublic.com

Svaz strojírenské technologie – SST
Zájmové sdružení Svaz strojírenské technologie – SST – působí v České republice od roku 1990, sdružuje kolem 40 významných výrobních a dodavatelských organizací, které se zabývají převážně výrobou a dodávkami obráběcích a tvářecích strojů, dřevoobráběcích strojů, nástrojů a měřidel, hydraulických prvků a agregátů.Politických vězňů 1419/11, P.O. BOX 837, 113 42 Praha 1
tel. (ústředna): +420 234 698 111
tel. ředitel: +420 224 211 623
fax: +420 224 214 789, +420 224 214 963
e-mail: svaz@sst.czhttps://www.sst.cz/ Organizátor EMO Hannover 2007
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2007
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstrasse 4, D- 60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 756081-0
fax: +49 69 7411574
e-mail: emo@vdw.de
https://www.emo-hannover.de
 Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants Ondřej HamplNitranská 6101 00 Praha 10Tel.: (+420) 224 251 555Fax: (+420) 224 254 364e-mail: hampl@mmd.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/