Veletrh komunitárních programů „Evropské granty – příležitost pro všechny“

14.08.2007

Eurocentrum Praha spolu se Zastoupením Středočeského kraje v Bruselu pořádá Veletrh komunitárních programů „Evropské granty – příležitost pro všechny“. Veletrh se uskuteční 19. září 2007 v Praze.

Eurocentrum Praha spolu se Zastoupením Středočeského kraje v Bruselu pořádá Veletrh komunitárních programů „Evropské granty – příležitost pro všechny“. Veletrh se uskuteční v Praze dne 19. září 2007.

Datum konání:

19. září 2007

Místo konání:

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

Popis akce:

Veletrh je určen pro:

  • Podnikatele
  • Neziskové organizace
  • Školy
  • Obce

Obsah veletrhu:

Nejen ze strukturálních fondů Evropské unie, ale také v rámci komunitárních programů mohou zájemci čerpat „evropské“ peníze. Komunitární programy podporují obce, vzdělávání, vědu a výzkum, malé a střední podnikání a mnohé další oblasti. Programy nejsou zdroje předem přidělovány konkrétní zemi, jako je tomu u strukturálních fondů, nýbrž jsou vypisovány výzvy k podávání záměrů. Kvalita jednotlivých projektů se posléze hodnotí v Bruselu, protože finanční prostředky přiděluje přímo Evropská komise.

Jednotlivé programy budou během veletrhu prezentovány českými gestory programů, kteří budou během celé akce potenciálním zájemcům k dispozici pro konkrétní dotazy k přípravě projektů. Představeni budou programy pro obce, neziskové organizace, podnikatele, školy a vzdělávací instituce.

Přednáší:     

Garanti jednotlivých komunitárních programů v ČR

Časový harmonogram veletrhu:

09:30 hod     Zahájení veletrhu – v zasedací místnosti zastupitelstva (č. 1096)
09:45 hod     Prezentace Eurocentra Praha
10:00 hod     Prezentace: „Co jsou komunitární programy?“
Mgr. Ivana Haladová – Agentura Cross Czech
10:45 hod     Přestávka
11:00 hod     Program pro obce a neziskové organizace
Program „Evropa pro občany“
Program „Kultura 2007“
Program „Life+“
Program „Progress“
Program „Daphne“
Program „Media 2007“
12:40 hod     Přestávka – káva/občerstvení
13:40 hod     Program pro školy a podnikatele
„Program celoživotního učení“
Program „Mládež v akci“
„7. rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace“
„CIP“ – Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace
15:20 hod     Ukončení veletrhu

Cena:

Vstup volný

Pořadatel:

Eurocentrum Praha, Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu  

Registrace:

Probíhá do 10. září 2007 na dresu: pospisilovav@kr-s.cz

Převzato z portálu BusinessInfowww.businessinfo.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/