Věková struktura podnikatelů

11.07.2008

Podle statistiky zveřejněné Českým statistickým úřadem bylo v České republice k 31.3.2007 celkem 1 772 565 podnikatelů a 2 858 667 živností provozovaných fyzickými osobami. Celá statistika je o to zajímavější, že poskytuje nejenom informaci o celkovém počtu podnikatelů a živností fyzických osob, ale také rozdělení podle věku. Můžeme tedy konstatovat, že největší zastoupení mezi podnikateli mají lidé ve věku třiatřiceti let, dohromady tvoří 3,15% z celkového počtu všech podnikatelů. Situace u živností fyzických osob je odlišná. Z přehledné tabulky lze vyčíst, že největší podíl zaujímají živnosti provozované fyzickými osobami ve věku 43 let, konkrétně tvoří 3,14%.

Ze statistiky Českého statistického úřadu vidíme, že největší podíl podnikatelů tvoří osoby ve věku mezi třiceti až padesáti lety. Velice podobně je tomu i v případě živností fyzických osob. Ze statistiky lze vyčíst i několik zajímavostí, například že k březnu minulého roku bylo v České republice 38 podnikatelů ve věku osmnácti let a 769 podnikatelů ve věku 85 let.

Věková struktura podnikatelů (xls)

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/