Vědeckotechnický park zaměřený na dopravní technologie

27.06.2008

Vědecko-technický park Mstětice, který nabídne zázemí vývojářům, vědcům a začínajícím podnikatelům v oblasti dopravních technologií a dalších příbuzných oborů, se otevřel. Projekt za 160 milionů korun ve spolupráci s fondy Evropské unie a Fakultou dopravní ČVUT realizuje Eurosignal, dceřiná společnost AŽD Praha. Cílem je podpořit malé a střední podnikání a vývoj nových technologií především pro dopravu.

Obor řídicích a zabezpečovacích technologií pro dopravu má v České republice dlouholetou tradici. Výzkum a vývoj v tomto odvětví je velmi specifický a vyžaduje specializované a finančně náročné technologické vybavení. Vědeckotechnický park Mstětice takovým zařízením disponuje
a v rámci centra pro transfer technologií ho budou moci využívat i klienti parku pro své výzkumné aktivity.„Naše společnost spolupracuje s řadou malých firem, které vyvíjejí vlastní technologie. Máme proto jasnou představu o tom, co jim brání v rozvoji výzkumného a podnikatelského potenciálu. Rádi bychom zde přivítali také začínající podnikatele a podpořili jejich vědecké i komerční záměry,“ říká Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha.Na založení Vědeckotechnického parku přispěje Evropská unie a státní rozpočet částkou 102 milionů korun. Je to díky programu Prosperita, který vedle technologických parků podporuje
i podnikatelské inkubátory, centra pro transfer technologií nebo sítě business angels. Díky programu Prosperita vzniká v České republice rozsáhlá síť zařízení poskytujících špičkové zázemí moderním inovativním společnostem, které sázejí především na vlastní výzkum a vývoj.Vedle náplně vědeckotechnického parku slouží instituce i jako centrum pro transfer technologií a podnikatelský inkubátor. Podnikatelský inkubátor je část areálu určená především pro studenty
a absolventy technických oborů, kterým centrum pomáhá rozjet jejich podnikatelské aktivity. Kromě jiných výhod budou mít možnost využít pronájmu prostor za zvýhodněných podmínek, především ale budou mít k dispozici moderní věděcká a technologická zařízení.Zázemí poskytuje vědeckotechnický park pro vzdělávání. Areál nabízí tři konferenční a přednáškové sály, které budou sloužit pro semináře a školení. K dispozici jsou také informační a poradenské služby pro oblast výzkumu a vývoje, ale také k ochraně duševního vlastnictví nebo komercializaci výsledků výzkumu.Vědeckotechnický park stojí v obci Zeleneč-Mstětice nedaleko Prahy ve Středočeském kraji, který sice nedisponuje žádnou vysokou školou, ale pracuje se v něm řada vědeckých a výzkumných ústavů.Noví zájemci o podporu z programu Prosperita už mohou agentuře CzechInvest posílat své předběžné registrační žádosti, elektronický příjem žádostí odstartuje 1. srpna a neskončí dříve než v červenci 2009. Celkem mohou žadatelé na jeden projekt získat až 300 milionů korun.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/