Ve druhé výzvě programu Potenciál čeká na podnikatele přes 2,5 miliardy korun

27.06.2008

Žadatelé úspěšní v první výzvě programu Potenciál si rozdělí 1,1 miliardy korun. Program Potenciál je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Příjem žádostí a celkovou administraci dotací provádí agentura CzechInvest.

Cílem programu Potenciál je podporovat zvyšování počtu podniků, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Podporu mohou společnosti získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií.Původní alokace na první výzvu programu Potenciál činila 600 milionů korun. Vzhledem k velkému zájmu podnikatelů o tento program postupně schválil ministr průmyslu a obchodu
Martin Říman navýšení celkové částky o 500 miliónů korun na konečných 1,1 miliardy korun. První výzvu pro podávání žádostí v rámci programu Potenciál vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu vloni v dubnu. Registrační žádosti mohli zájemci o dotaci posílat agentuře CzechInvest od června do konce roku 2007. Čas pro podávání plných žádostí byl vymezen od srpna 2007 do konce února 2008.V rámci první výzvy přišlo agentuře CzechInvest 113 plných žádostí o dotaci, v nichž podnikatelé celkově požadovali 1,9 miliardy korun.  Hodnotitelské komise podpořily 69 předkládaných projektů.Od března 2008 do konce září příštího roku mohou zájemci o dotaci z programu Potenciál posílat své registrační žádosti v rámci druhé výzvy. Úspěšní žadatelé si mezi sebe tentokrát rozdělí 2,58 miliardy korun. Pozitivní změnou oproti již uzavřené první výzvě je rozšíření skupiny možných žadatelů. Vedle malých a středních firem mohou nyní na dotaci dosáhnout i velké podniky.„Dobrou zprávu máme i pro začínající podniky. Ve druhé výzvě již neplatí podmínka dvouleté podnikatelské historie. Dotaci tedy mohou získat i začínající podniky, což jim pomůže stát se konkurenceschopnějšími již na začátku svého životního cyklu,“ uvedla Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/