Ve čtvrtek 26.7. 2007 pořádá úřad HK ČR pro podnikatele konzultační den s německou advokátkou Dr. Pawelka, která hovoří česky

13.07.2007

Ve čtvrtek 26.7. 2007 v době od 9.00 – 15.00 hod. pořádá úřad HK ČR pro podnikatele v prostorách Špitálská 2a – I.patro, Praha 9 (vedle růžové budovy Komerční banky) konzultační den s německou advokátkou Dr. Pawelka, která hovoří česky.

Ve čtvrtek 26.7. 2007 v době od 9.00 – 15.00 hod. pořádá úřad HK ČR  pro podnikatele v prostorách Špitálská 2a – I.patro, Praha 9 (vedle růžové budovy Komerční banky) konzultační den s německou advokátkou Dr. Pawelka, která hovoří česky.

Konzultace je možná zejména v oblastech

  • obchodní vztahy s německým subjektem
  • vymáhání pohledávek v Německu
  • podvodné inzeráty a katalogové firmy
  • možnosti a podmínky podnikání v Německu
  • pracovní povolení pro práci v Německu.

 S advokátkou lze při této konzultaci i dohodnout zastupování ve sporech, probíhajících v německy hovořících zemích. Případní zájemci se mohou objednat u Mgr. Wimmerové, telefon 296 646 256, e-mail wimmerova@komora.cz.   Při objednávce laskavě zašlete na uvedenou e-mailovou adresu vyplněnou přihlášku, kterou naleznete ke stažení níže.

Poplatek za půlhodinovou konzultaci ve věci činí 720,- Kč, pro členy HK ČR činí 595,- Kč včetně DPH. Tuto částku je nutno uhradit předem před započetím konzultace u Mgr. Wimmerové – Špitálská 2a, I.patro vlevo, kancelář č. 19, Praha 9 – bez potvrzení o zaplacení advokátka klienta nepřijme. Prosíme, abyste si příslušnou částku připravili v přesné výši.


Pozvánka s přihláškou

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/