V říjnu průmysl překvapil svým růstem

11.12.2007

Po zářijovém útlumu průmysl v říjnu ožil. Meziměsíčně byla průmyslová produkce o dvě procenta vyšší, meziročně o 8,4 procenta (v září jen o 1,3 po revizi). Podle Českého statistického úřadu stojí za vysokým růstem průmyslu vývoz.

 

Po zářijovém útlumu průmysl v říjnu ožil. Meziměsíčně byla průmyslová produkce o dvě procenta vyšší, meziročně o 8,4 procenta (v září jen o 1,3 po revizi). Podle Českého statistického úřadu stojí za vysokým růstem průmyslu vývoz.K růstu průmyslové produkce už tradičně nejvíce přispěl automobilový průmysl, který vzrostl o více než dvacet procent, a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení, která vzrostla o více než patnáct procent. Produkce naopak významně klesla v odvětví výroba koksu a rafinérské zpracování ropy, což způsobila plánovaná odstávka výrobního zařízení. „Nebýt tohoto vlivu, rostl by průmysl jako celek minimálně o jeden procentní bod rychleji,“ řekl analytik Next Finance Vladimír Pikora.Průmysl má sice podle ekonomů to nejlepší už za sebou, ale rozhodně nevyrábí na sklad. Tržby z průmyslové činnosti rostou rychleji než výroba. Meziročně ve stálých cenách stouply o 9,3 procenta (v běžných cenách o 10,3 procenta). K jejich růstu opět přispěl nejvíce automobilový průmysl a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení.Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily reálně o 12,8 procenta, v běžných cenách o 12,6 procenta. Tvořily polovinu celkových tržeb průmyslových podniků v běžných cenách. Tržby z průmyslové činnosti firem pod zahraniční kontrolou reálně stouply o 11,8 procenta (v běžných cenách o 12,2 procenta). Na celkových tržbách v běžných cenách se podílely 60,7 procenta.Průmysl také nabíral nové zaměstnance, a to hlavně v odvětví výroba pryžových a plastových výrobků (o 7,9 procenta), výroba dopravních prostředků (o 5,6 procenta) a zařízení a výroba a opravy strojů a zařízení (o 4,9 procenta).Průměrná měsíční nominální mzda byla v říjnu v průmyslu 21 608 korun a meziročně vzrostla o 9,3 procenta. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 7,4 procenta. „Nůžky mezi růstem reálných mezd a produktivitou se přivírají a nominální mzdy již rostou rychleji než produktivita,“ upozornil Pikora.Podle údajů Eurostatu vzrostla meziročně průmyslová produkce v září letošního roku po očištění od vlivu počtu pracovních dnů v EU 27 o 3,1 procenta. Z členských států, za které byla data dostupná, se nejvíce zvýšila na Slovensku (o 15,3 procenta), v Bulharsku (o 9,2 procenta) a v Nizozemsku (o 8,5 procenta). V Německu vzrostla o 6,6 procenta. O 0,8 procenta poklesla průmyslová výroba v Litvě a o 0,6 procenta v Dánsku.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/