V prvním čtvrtletí přibylo více než deset tisíc podnikatelů

05.05.2008

Celková zaměstnanost se v prvním čtvrtletí letošního roku vyvíjela stejně příznivě jako v posledních letech. Proti stejnému období roku 2007 vzrostla o více než 93 tisíc osob na 4,958 milionu. O více než 86 tisíc se zvýšil počet zaměstnanců a přírůstek počtu podnikatelů překročil deset tisíc. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 67,5 tisíce osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se přitom snížil o 46,5 tisíce lidí. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 1,3 procentního bodu na nejnižší úroveň od poloviny roku 1997 (4,7 procenta). Vyplynulo to z šetření Českého statistického úřadu, které představuje odlišný pohled na nezaměstnanost, než jaký podává ministerstvo práce a sociálních věcí. Zatímco ministerstvo vychází z údajů úřadů práce, statistici zahrnují do svého šetření i ty, kdo nepracují a aktivně si práci nehledají, ale podle vlastních slov pracovat chtějí. Přes rozdílný přístup však oba úřady potvrzují, že nezaměstnanost v tuzemsku klesá. Podle ministerstva práce a sociálních věcí klesla míra nezaměstnanosti v prvním letošním čtvrtletí na šest procent, na jedno volné pracovní místo připadá jen 2,2 uchazeče, což je nejméně od roku 1996.

Celková zaměstnanost se v prvním čtvrtletí letošního roku vyvíjela stejně příznivě jako v posledních letech. Proti stejnému období roku 2007 vzrostla o více než 93 tisíc osob na 4,958 milionu. O více než 86 tisíc se zvýšil počet zaměstnanců a přírůstek počtu podnikatelů překročil deset tisíc. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 67,5 tisíce osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se přitom snížil o 46,5 tisíce lidí. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 1,3 procentního bodu na nejnižší úroveň od poloviny roku 1997 (4,7 procenta). Vyplynulo to z šetření Českého statistického úřadu, které představuje odlišný pohled na nezaměstnanost, než jaký podává ministerstvo práce a sociálních věcí. Zatímco ministerstvo vychází z údajů úřadů práce, statistici zahrnují do svého šetření i ty, kdo nepracují a aktivně si práci nehledají, ale podle vlastních slov pracovat chtějí. Přes rozdílný přístup však oba úřady potvrzují, že nezaměstnanost v tuzemsku klesá. Podle ministerstva práce a sociálních věcí klesla míra nezaměstnanosti v prvním letošním čtvrtletí na šest procent, na jedno volné pracovní místo připadá jen 2,2 uchazeče, což je nejméně od roku 1996.

Průměrný počet zaměstnaných se podle předběžných výsledků Českého statistického úřadů zvýšil v prvním čtvrtletí letošního roku oproti poslednímu kvartálu 2007 o více než 28 tisíc lidí (o 0,6 procenta). Meziročně vzrostl o 1,9 procenta a dosáhl téměř 4,96 milionu lidí. Většina z nich pracuje na plný úvazek. Podíl částečných úvazku v tuzemsku patří k nejnižším v Evropě a dosahuje 4,9 procenta v civilním sektoru. „Nedostatek zaměstnanců by částečně bylo možné zmírnit vyšší motivací některých skupin obyvatel zapojit se do trhu práce díky jeho většímu zpružnění. Například ženám na mateřské se stále „nevyplácí“ pracovat třeba ani na částečný úvazek,“ uvedla Markéta Šichtařová z Next Finance. V této souvislosti upozornila i na aktuálně zveřejněný schodek státního rozpočtu za první čtyři měsíce letošního roku. Ten přesáhl 28 miliard korun. Ve stejném období vloni činil sedmnáct miliard. „Největší díl z běžných výdajů přitom ukrajují výdaje do sociální oblasti, které se za jediný rok zvýšily o 5,3 procenta,“ dodala Šichtařová.
Tuzemská ekonomika absorbuje úspěšně i absolventy škol. „ Podstatně se zvýšil počet pracujících absolventů středních škol s maturitou (o 60,6 tisíce) a absolventů vysokých škol a VOŠ (o 32,8 tisíce), což souvisí s všeobecně rychlým růstem vzdělanosti populace,“ konstatují statistici.
Počet zaměstnanců se v letošním prvním čtvrtletí zvýšil proti prvnímu kvartálu loňského roku o více než 86 tisíc a jejich podíl na celkové zaměstnanosti činil 83,7 procenta. Počet podnikatelů včetně pomáhajících rodinných příslušníkůse proti srovnatelnému období roku 2007 zvýšil o 10,3 tisíce (na 796,5 tisíce) a jejich podíl na celkové zaměstnanosti se proti minulému roku mírně snížil na 16,1 procenta. O 24,4 tisíce (na 171,6 tisíce) klesl počet podnikatelů se zaměstnanci a počet pomáhajících rodinných příslušníků se snížil o 4,3 tisíce (na 27,9 tisíce). Naproti tomu počet podnikatelů bez zaměstnanců se zvýšil o 39 tisíc na 597 tisíc. „Z hlediska mezinárodního srovnání náleží Česká republika ke státům s nejvyšším podílem podnikatelů v rámci celé Evropské unie,“ uvedl statistický úřad.
Nezaměstnanost klesla podle zkoumání statistiků v letošním prvním kvartále meziročně o více než pětinu, konkrétně o 67,5 tisíce lidí. Častěji si našly zaměstnání ženy (řady nezaměstnaných jich meziročně opustilo 37,3 tisíce) než muži (pokles nezaměstnaných o 30,1 tisíce). Nejpočetnější věková skupina, která našla novou práci, se u mužů i žen rekrutuje z lidí mezi padesáti a 54 lety. Převážná část všech nezaměstnaných (71,6 procenta) jsou osoby se středním vzděláním bez maturity nebo se základním vzděláním.
Počet dlouhodobě nezaměstnaných (jeden rok a déle) se snížil proti prvnímu čtvrtletí loňského roku o 46,5 tisíce na 123,2 tisíce a jejich podíl se přiblížil polovině všech nezaměstnaných (50,5 procenta). „Přesto však je tento podíl dlouhodobě nezaměstnaných v rámci EU stále vysoký. Mimořádně vysoký podíl osob dlouhodobě bez práce je ve skupině nezaměstnaných se základním vzděláním (64 procent všech nezaměstnaných se základním vzděláním). Ve skupině nezaměstnaných se středním vzděláním bez maturity je to téměř polovina všech nezaměstnaných (48,2 procenta),“ uvedli statistici. Celkový počet nezaměstnaných déle než čtyři roky se snížil o 11,5 tisíce a tvoří přes devatenáct procent z celkového počtu nezaměstnaných.
Obecná míra nezaměstnanosti podle definice Mezinárodní organizace práce(ILO) ve věkové skupině 15-64letých dosáhla 4,7 procenta, což je nejnižší úroveň od poloviny roku 1997. Proti prvnímu čtvrtletí 2007 se snížila o 1,3 procentního bodu. Obecná míra nezaměstnanosti je v České republice dlouhodobě nižší než průměr za všechny členské země Evropské unie i průměr za země eurozóny.
Regionální míra nezaměstnanosti se v tuzemsku pohybovala od 1,8 procenta v Praze a 2,8 procenta ve Středočeském kraji do 8,1 procenta v Moravskoslezském a 8,6 procenta v Ústeckém kraji. Snížení míry nezaměstnanosti se projevilo ve všech krajích republiky, nejvíce v oblastech s přetrvávající vysokou nebo nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, tj. v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Míra nezaměstnanosti se podstatně snížila i ve Zlínském kraji.
Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (1,5 procenta) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (tři procenta). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (20,3 procenta) a mírně nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity včetně vyučených (4,8 procenta).
„Z uvedeného vyplývá, že zásadní problém s hledáním zaměstnanců mají hlavně obory požadující vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Čím blíže velkým městům, tím více se těmto společnostem uzavírá kvůli nedostatku zaměstnanců prostor pro jejich růst,“ uzavřela Šichtařová.