V připomínkovém řízení: „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015″ (113/07)

04.06.2007

Materiál je předkládán v souvislosti s přípravou České republiky na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů v programovém období 2007 – 2013, konkrétně v souvislosti s realizací priority „Smart Administration“. Jedná se o integraci této priority do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a do Integrovaného operačního programu. Svoje případné připomínky lze zaslat na adresu: pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 6. 2007 do 12.00 hod.

Do zkráceného mezirezortního připomínkového řízení byl poslán materiál „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007- 2015“.

Materiál je předkládán v souvislosti s přípravou České republiky na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů v programovém období 2007 – 2013, konkrétně v souvislosti s realizací priority „Smart Administration“. Jedná se o integraci této priority do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a do Integrovaného operačního programu. Svoje případné připomínky lze zaslat na adresu: pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 6. 2007 do 12.00 hod.

Materiál naleznete zde (ev. č. 113/07).

  

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/