V českých firmách vládne pořádek, ale podceňují práci s lidmi

28.05.2008

Dobře popsané a řízené procesy zejména v oblasti výroby, ale chybějící koncepce rozvoje lidských zdrojů a podceňování otázek dlouhodobé strategie. Tak by bylo možné stručně shrnout hlavní zjištění projektu Abeceda managementu úspěchu, v jehož rámci provedlo několik desítek českých firem asistované sebehodnocení na základě evropského modelu Excelence EFQM.

Jde o nejrespektovanější světový nástroj pro posouzení kvality řízení organizace v různých oblastech jejího života včetně rozvoje vztahů se zákazníky, řízení lidských zdrojů, stanovení strategických cílů apod. organizacím umožní nalézt silné a slabé stránky a podniknout kroky ke zvýšení vlastní konkurenceschopnosti.„Manažeři se soustředí převážně na ekonomické a technické parametry, v nichž dosahují výborných výsledků a podceňují další oblasti. Z toho vyplývá, že i velmi úspěšné podniky mají ještě potenciál dalšího skokového nárůstu výkonnosti. K němu dojde, až se naučí skutečně rozvíjet a plně využívat lidský potenciál svých zaměstnanců,“ uvedl odborný garant projektu Alexandr Huňát.Projekt Abeceda managementu úspěchu, jehož cílem bylo napomoci malým a středním firmám k osvojení špičkové metodiky pro řízení organizací, úspěšně dokončilo 25 společností z 36 přihlášených. V Evropě využívá model Excelence EFQM více než třicet tisíc organizací, mimo jiné evropské zastoupení IBM, Alcatel, British Telecom, TNT Express, Bosch a Siemens. V tuzemsku se ho zúčastnily především firmy ze středních Čech ze strojírenství, prodeje realit, ale například i dodavatel automobilového průmyslu či škola.Projekt ukázal, že většina zúčastněných podniků podceňuje otázku budování silné firemní kultury, která pomůže udržet kvalitní pracovníky a motivovat je k neustálému růstu výkonnosti. Podceňuje se i dlouhodobá strategie, což souvisí s tím, že mnoho podniků vyrostlo z malých firem, kde se veškerá pozornost soustředila na otázky provozu a často se postupovalo metodou pokusu a omylu. Poměrně častou bariérou dalšího růstu výkonnosti je myšlení manažerů, kteří jsou zvyklí soustředit se na technické a finanční záležitosti. Nyní však potřebují řídit tak, aby využili optimálně všechny typy zdrojů, což vyžaduje zohlednit i psychosociální dimenzi života firmy. A konečně překáží i zvyk vnímat zaměstnance hlavně jako nákladovou položku.Projekt Abeceda managementu úspěchu financovala z 85 procent Evropská unie a zbylých patnáct procent prostředků putovalo ze státního rozpočtu. Bylo na něj vyčleněno 3,8 milionu korun, přičemž všechny prostředky se nevyčerpaly. Další projekty bude možné pokrýt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Pro období 2007 až 13 se v jeho rámci počítá s více než 610 miliony eur na rozvoj lidských zdrojů ve firmách a systémech jejich řízení. Výzvy k předkládání projektů vyhlásí ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo vnitra. První by měly být vyhlášeny už v červnu.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/