V bytové politice jsou čtyři dotační programy

28.01.2008

V oblasti bytové politiky vyhlašuje letos ministerstvo pro místní rozvoj čtyři dotační programy: program Podpora oprav domovních olověných rozvodů, program Výstavba technické infrastruktury, program Výstavba podporovaných bytů a program Podpora regenerace panelových sídlišť. Žádosti o podporu se budou přijímat od 18. února do 31. března letošního roku.

 

V oblasti bytové politiky vyhlašuje letos ministerstvo pro místní rozvoj čtyři dotační programy: program Podpora oprav domovních olověných rozvodů, program Výstavba technické infrastruktury, program Výstavba podporovaných bytů a program Podpora regenerace panelových sídlišť. Žádosti o podporu se budou přijímat od 18. února do 31. března letošního roku.Programem Podpora oprav domovních olověných rozvodů stát pokračuje v pomoci formou financování výměny rozvodů pitné vody ve starší bytové zástavbě.Program Výstavba technické infrastruktury umožňuje obcím snáze financovat části vodovodů, kanalizací a komunikací v zónách pro rozvoj nové bytové výstavby. Letos přichází ministerstvo pro místní rozvoj s výrazným zjednodušením: Obec nemusí svůj vliv na příslušné rozvojové území nutně prokazovat vlastnictví. Ke splnění podmínek pro čerpání dotace stačí smlouva, popřípadě věcné břemeno k pozemkům dotčeným výstavbou infrastruktury. Pro letošní rok je výše podpory stanovena na padesát tisíc korun na jednu bytovou jednotku.Program Výstavba podporovaných bytů má letos větší volnost ve výběru sociálních skupin, kterým jsou byty určeny. Dotace zůstává v rozpětí 550 až 850 tisíc korun na jeden nový byt, celkový limit na výstavbu 200 tisíc eur a úroveň vstupního nájemného maximálně 52,70 koruny za metr čtvereční měsíčně.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/