Uzávěrka Evropských cen za přínos podnikání je už 15. listopadu: soutěž je určena veřejné správě a partnerstvím veřejného a soukromého sektoru

26.10.2009

26. října 2009: Evropská komise vyhlásila již čtvrtý ročník soutěže Evropské ceny za přínos podnikání, ve které oceňuje a odměňuje nejúspěšnější projekty oblasti podpory podnikání a podnikavosti v celé Evropě. Cílem Evropských cen za přínos podnikání je ocenit aktivity podporující podnikání na místní a regionální úrovni. Soutěž je určena orgánům veřejné správy nebo partnerstvím veřejného a soukromého sektoru v Evropské unii, na Islandu, v Norsku a v Turecku.

Národním koordinátorem soutěže je v Česku ministerstvo průmyslu a obchodu. Přihlášky do českého národního kola soutěže je možné zasílat do 15. listopadu 2009 na základě vyplněné přihlášky viz www.mpo.cz/dokument64432.html. Více informací o soutěži lze nalézt na https://european—enterprise—awards.org.

Ačkoliv je zvláštní důraz kladen na místní a regionální úroveň, do první a čtvrté kategorie (Cena za rozvoj podnikání a Cena za internacionalizaci podnikání) se rovněž přijímají vnitrostátní iniciativy. Přihlásit se mohou vnitrostátní organizace (pouze v první a čtvrté kategorii), města různých velikostí, regiony a správní oblasti, ale také partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi státními úřady a podnikateli (zaměřené na financování, budování, obnovu, řízení nebo údržbu infrastruktury nebo poskytování služeb), vzdělávací programy a obchodní organizace.

Přijímány budou i společné nominace z více než jedné země za přeshraniční iniciativy, pokud budou podpořeny všemi zúčastněnými zeměmi. Orgány veřejné správy jsou definovány vnitrostátním kontextem jednotlivých zúčastněných zemí a mohou zahrnovat instituce zabývající se tvorbou politiky, financující subjekty a prováděcí organizace.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/